Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Handverk, design og produktutvikling

Handverk, design og produktutvikling er ei yrkesfagleg utdanning. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære. Du kan òg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr

Smedfag er eit praktisk og kreativt program der opplæringa går føre seg ute i ei flott smie renovert til moderne bruk og opplæring. Lærar har lang erfaring frå smedskule i Tsjekkia og er mellom dei fremste i Europa.

Søk opptak

Kvifor velje smedfag?

Utdanningsprogrammet gir elevane kunnskaper om ulike metoder, materialer og teknikkar og korleis nytte dette til restaurering, verkty eller andre produkter der eit smihandverk kjem til sin rett.

Meir om smedfaget Smed på facebook

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2
Smedhandverk 0 12
Design og produktutvikling 0 5
Yrkesfagleg fordjuping 0 9
Engelsk 0 0
Norsk 0 4
Kroppsøving 0 2
Samfunnsfag 0 3
Sum timetal per uke 0 35

Andre året

2015-08-26-419.jpg

Vg2 Smedfag

Landslina Smedfag bygger på Vg1 Teknikk og industriell produksjon eller Vg1 Design og handverk.  

Smedfaget er eit tradisjonsyrke som kombinerer kreative eigenskapar med praktiske og kunstneriske evner.  Det er ei utdanning som gjer mange spennande utfordringar undervegs i utdanningsløpet og som dannar grunnlag for fleire spennande yrkje etter endt utdanning.  Her kan vi nevne kunstsmed, låsesmed, våpensmed, verktysmed ol.

Vegen vidare

Etter Vg2 er det to års læretid før svennebrevet.

Kontak oss