Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Koronasituasjonen

Odda vidaregåande skule har kontinuerleg kontakt med kommuneoverlegen og føl dei retningslinjene som er satt for Ullensvang kommune og retningsliner gitt av FHI og UDIR. Frå og med 25. august driftar skulen på gul beredskap.

Skulekvardagen på Odda vidaregåande skule er organisert med utgangspunkt i FHI sin smittevernrettleiar. Vidare praktiserer Odda vidaregåande skule eit fråværsregime som er i tråd med Udir sine koronaføringar.

Koronainstruks for Odda vidaregåande skule

Koronaplan Odda vidaregåande skule

Korona og fråvær

Informasjon til foreldre frå Udir

Har du spørsmål til denne informasjonen tek du kontakt med Assisterande rektor. Geir Veland