Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Utviklingsplan for Odda vgs

Odda vidaregåande skule skal vera ein inkluderande skule med høgt fagleg nivå, gode læringsresultat og framifrå trivsel.

Visjon: Ein god stad å vera - ein god stad å læra.

 Utviklingsplanen har fire fokusområde:

 1. Vi skal vera ein samansveisa skule
 2. Vi skal ha ein vel fungerande organisasjon
 3. Vi skal ha gode utdanningstilbod
 4. Vi skal vera ein attraktiv samarbeidspartnar

Vi fokuserer på disse tiltaksområda

 1. Vurdering for læring
 2.  Lokale utviklingsprosjekt der initiativet kjem frå dei ulike avdelingane (lærar-/leiarhald), og der kvart prosjekt omfattar eit avgrensa tal på elevar og lærarar

Styringssignaler:

 • Vidareføre VFL-arbeidet:
  • Korleis finne felles kriterier for god vurdering på avdelingane, eller innanfor seksjonane? Kva skal være kjenneteikn og/eller felles malar for god vurderingspraksis?
 • «Småprosjekter»:
  • Eksperimentering i undervisningspraksis.
  • Forpliktingar? Pr. klasse? Pr seksjon? Pr. avdeling?
Klokke.jpg

Vurdering for læring

Skulen vil ha fokus på korleis gje gode tilbakemeldingar slik at elevane får eit bilete av kva dei kan gjere for å utvikle seg positivt i dei enkelte faga.

Vi skal utvikle felles kriterium og malar for gode tilbakemeldingar. Eit viktig punkt i dette arbeidet er også å rettleie i korleis foreta eigenmeldingar.

Lokale utviklingsområde.gif

Lokale utviklingsprosjekt der initiativet kjem frå dei ulike avdelingane (lærar-/leiarhald), og der kvart prosjekt omfattar eit avgrensa tal på elevar og lærarar.

Ting som vi har hatt fokus på:

 • Avfallsreduksjon

 • Yrkesretting av fellesfaga  (på YF)Språkleg kompetanseheving

 • Auka motivasjon og læringsutbytte innan realfaga

 • Skapa ein grunnleggande forskningskompetanse hjå elevane