Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Vi ynskjer at du skal få hjelp og støtte til det du treng på skulen. Hjelp til utdannings- og yrkesval, faglege og sosiale utfordringar, men også trivselstiltak som bidreg til å skapa eit godt og inkluderande læringsmiljø.

Rådgjevar

Sosialrådgjevar

Bergfinn sine oppgåver er å sjå til at du får hjelp og rettleiing kring sosiale tilhøve på skulen.

Dersom du har problem med skulefaga, t.d. matematikkvanskar eller lese- og skrivevanskar,  kan han hjelpa til med at du får tilrettelegging og hjelp.

Har du problem med å konsentrera deg om skulegongen? Kom innom og ta ein prat.

Bergfinn kan òg kontakte helsesøster, oppfølgings- og PP-tenesta eller andre instansar som kan hjelpa deg. 

Sosialrådgjevar
Profilbilde av Bergfinn Kvalnes

Bergfinn Kvalnes

Send e-post 53649619

 

Avdelingsleiar for elevretta tenester (tidlegare elevinspektør)

har ansvar for reglement, elevråd og elevdemokrati, hybelliv og førebyggande arbeid (til dømes mobbing).

Avdelingsleiar for elevretta tenester
Profilbilde av Geir Veland

Geir Veland

Send e-post

Studie- og yrkesrettleiar

Oppgåva som studie- og yrkesrettleiar er lagt til avdelingsleiarane ved skulen. Dei kan hjelpe deg med yrkesrettleiing, søknad til folkehøgskule, søknad til vidaregåande skule, ordinær søknad og læreplass.  Dei kan og hjelpe deg med søknad til høgskular og universitet.

Avdelingsleiar (avd. for Studiespesialisering)
Profilbilde av Jane Merete Myhre

Jane Merete Myhre

Send e-post 53649621
Assisterande rektor, (avd. for Idrettsfag/merkantilt og reinhald)
Profilbilde av Turid Bådsvik Hauso

Turid Bådsvik Hauso

Send e-post 53649625
Avdelingsleiar for elevretta tenester
Profilbilde av Geir Veland

Geir Veland

Send e-post

SKULEHELSETENESTA

Våren 2018

Karin Melkeraaen Eike er helsesyster og Eirik Grøneng er fysioterapeut ved skulehelsetenesta på Odda Vidaregåande skule

Helsesyster Karin Melkeraaen Eike er til stade kvar torsdag fra kl 08.30 til kl 15.00. Kontora ligg i gymnasbygget i kjellaren.

Du kan koma ned til kontora utan timeavtale. Dersom du ynskjer å få avtalt en time, kan du ta kontakt på mail: karin.eike@odda.kommune.no
eller mobil: 975 58 437.

Fysioterapeut Eirik Grøneng kan treffes på skulehelsetenesta onsdagane
21 mars, 11 april , 25 april, 9 mai, 23 mai og 6 juni,
tidspunkt for alle dagane vil vera 8:00 – 11:45.

Ynskjer du kontakt med fysioterapeut, kom gjerne nedom kontoret eller ta kontakt på mail for å få time: eirik.groneng@odda.kommune.no

Tenesta er gratis og ein har teieplikt.

Besøk hos fysioterapeut eller helsesøster blir ikkje oppført som fråvær når det er dokumentert.

Psykolog er tilgjengeleg annankvar tysdag i oddetalsveker. Kontakt sosialrådgjevar Berfinn Kvalnes for avtale.

Helsepersonell

Helsesyster
Profilbilde av Karin Melkeråen Eike
Karin Melkeråen Eike
97558437
Profilbilde av Eirik Grønneg
Eirik Grønneg
Tastatur_web.jpg

IKT-hjelp

Alle elevar som har privatkjøpt PC og som har problem med PC-en, må gå gjennom leverandøren dei  kjøpte maskina av. 

IKT-konsulent
Profilbilde av Raoul Mauritz Olsson

Raoul Mauritz Olsson

Send e-post 57307436

Nullmobbing

Null mobbing