Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Informasjon til nye elevar

Velkomen til Voss vgs! Her finn du informasjon om skuleskyss, elev-pc, stipend og lån og mykje anna praktisk informasjon.

 

Informasjon til nye elevar

76% av vg2-elevane har fått læreplass

Voss vidaregåande skule har eit svært godt samarbeid med både lokale og regionale verksemder, og set stor pris på den gode dialogen ein har med arbeids- og næringslivet. Av dei 54 elevane frå yrkesfag som har søkt læreplass våren 2018, har heile 41 elevar fått læreplass pr 31. mai.

 

Status læreplassar våren 2018

Aktuelt

Internatet

Internatet

Det er eit felles internat for dei to vidaregåande skulane på Voss. Søknadsskjema og nærare informasjon om internatet finn ein nedanfor. Internatet er eit trygt og fint tilbod for deg som skal gå på vidaregåande skule på Voss. Her får du bu i eit fellesskap, men med eigen hybel og med tilgang på trådlaust internett og felles opphaldsrom.

VVS-prisen 2018

VVS-prisen 2018

Under avslutningsseremonien med alle elevane torsdag 21. juni vart VVS-prisane for 2018 utdelte. Med VVS-prisen ynskjer skulen å trekkja fram og forsterka gode rollemodellar i elevflokken vår og me ynskjer å styrka gode haldningar og verdiar. Ikkje minst skal VVS-prisen vera ein inspirasjon inn i elevmiljøet vårt. Nominering av kandidatar til dei ulike prisane vert gjort av elevrådet og kontaktlærarane. Elevtenesta og rektor er hovudjury.