Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Skuleskyss

Informasjon om skuleskyss finn ein hjå Skyss.

Skyss

Informasjon til nye elevar

Velkomen til Voss vgs! Her finn du informasjon om skuleskyss, elev-pc, stipend og lån og mykje anna praktisk informasjon.

 

Informasjon til nye elevar

Aktuelt

VVS-prisen 2018

VVS-prisen 2018

Under avslutningsseremonien med alle elevane torsdag 21. juni vart VVS-prisane for 2018 utdelte. Med VVS-prisen ynskjer skulen å trekkja fram og forsterka gode rollemodellar i elevflokken vår og me ynskjer å styrka gode haldningar og verdiar. Ikkje minst skal VVS-prisen vera ein inspirasjon inn i elevmiljøet vårt. Nominering av kandidatar til dei ulike prisane vert gjort av elevrådet og kontaktlærarane. Elevtenesta og rektor er hovudjury.

Informasjon frå Lånekassen

Informasjon frå Lånekassen

Elevar kan søkje om støtte frå Lånekassen når dei har fått ein skuleplass og har takka ja til denne plassen. Det er lurt å vente med å søkje om stipend til ein er heilt sikker på kva skule ein skal gå på. Då slepp ein å søkje om stipend på nytt.