Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

 Programområda våre

Vg1 er felles for alle som har valt studiespesialisering. På Vg2 gir vi tilbod innan følgjande programområde:

  • Realfag
  • Språk, samfunnsfag og økonomi
  • Grøn innovasjon

På Nordahl Grieg vgs kan du også velje Musikk som programfag på Vg2 og Vg3, sjå informasjon under Andre året lengre nede på sida.

Nordahl Grieg vgs er den einaste vidaregåande skulen i Vestland som gir tilbod om Teiknspråk som framandspråk.

Kvifor velje studiespesialisering?

Viss du likar å jobbe med teoretiske fag og vil ta høgare utdanning kan du velje studiespesialisering.

Om du veit kva slags utdanning du vil ta seinare, bør du undersøke om du må ha spesielle fag for å kvalifisere deg til studiet.

På vilbli.no kan du lese meir om faga du kan velje mellom.

Søk opptak VilBli.no

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Norsk 4 4 6
Matematikk 5 3 0
Engelsk 5 0 0
Naturfag 5 0 0
Framandspråk 4 4 0
Samfunnsfag 3 0 0
Geografi 2 0 0
Religion og etikk 0 0 3
Historie 0 2 4
Kroppsøving 2 2 2
Programfag (felles og valfrie) 0 15 15
Sum timetal per veke 30 30 30

Første året

_MWF6824.jpg

Vg1 Studiespesialisering

Framandspråk fra skoleåret 2021/2022

På Vg1 må du velje eitt framandspråk i tillegg til engelsk. Det språket du vel på Vg1 må du også ha på Vg2.
På Nordahl Grieg vgs kan du halde fram med tysk, spansk eller fransk dersom du hadde ein av desse språka på ungdomsskulen.
Vi tilbyr kun teiknspråk 1 for elever som har hatt framandspråk på ungdomsskolen og vil gjøre omvalg.
Vi tilbyr kun teiknspråk 1+2 til elever som ikke har hatt framandspråk på ungdomsskolen.

Andre året

_MWF6788.jpg
_MWF6810.jpg
Bordtennis1.jpg

Vg2 Studiespesialisering

På Vg2 vel du fordjuping innan tre fag på ditt eige programområde. Det fjerde fordjupingsfaget kan du velje frå andre programområde. Du kan velje i blokker.

Forklaring til skjemaet: Du skal velje eitt fag frå kvar kolonne.

  • Vg2 STUDSP skal velje frå blokk 1, 2, 3 og 4, altså 4 ulike fag totalt
  • Vg3 STUDSP skal velje frå blokk 4, 5 og 6, altså 3 fag totalt
  • Vg3 Påbygg skal berre velje eitt fag frå blokk 3

Vg3 STUSP må velje ut frå reglar om fordjuping.

Realfag

På Vg2 kan du velje mellom: Matematikk R1, Matematikk S1, Fysikk 1, Kjemi 1, Biologi 1, Informasjonsteknologi 1 (IT), Teknologi og forskingslære 1 (TOF) og Geofag 1.

Språk, samfunnsfag og økonomi

På Vg2 kan du velje mellom: Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (EBU), Internasjonal engelsk, Sosiologi og sosialantropologi, Marknadsføring og leiing 1, Samfunnsgeografi, Økonomistyring, Psykologi 1, Rettslære 1.

Grøn innovasjon

Dette er ein programpakke som er ein kombinasjon mellom enkelte realfag og økonomiske fag. Vi fokuserer spesielt på skulen sitt satsingsområde innan bærekraftig utvikling. Programfaga som går inn i Grøn innovasjon er: Teknologi og forskingslære, fysikk, informasjonsteknologi, marknadsføring og leiing, og entreprenørskap og bedriftsutvikling (EBU)

Framandspråk 2

Alle elever må ha eit framandspråk på Vg2. Vi gir tilbod om: fransk 2, tysk 2 og spansk 2.

Musikk 1

På Vg2 kan du også velje musikk som programfag. Dette er eit fag som legg vekt på praktisk musikk, og er henta frå studieprogram for musikk, dans og drama.

Vg2 i utlandet

Nokre elevar vel å søke om eit opphald i utlandet dette året, noko vi legg til rette for. Les meir om moglegheitene.

Tredje året

Musikk NGV.jpg
Framtidskonferansen.jpg

Vg3 Studiespesialisering

På Vg3 held du fram med to av programfaga du fordjupa deg i på Vg2. I tillegg vel du fritt eit tredje programfag.

Realfag

På Vg3 kan du velje mellom:
Matematikk R2
Matematikk S2
Fysikk 2
Kjemi 2
Biologi 2
Informasjonsteknologi 2
Teknologi og forskningslære 1
Programmering og modellering X

Språk, samfunnsfag og økonomi

Markedsføring 2
Økonomi og ledelse
Sosialkunnskap
Politikk og menneskerettigheter

Rettslære 2
Psykologi 2
Samfunnsfaglig engelsk
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Spansk 3, Fransk 3, Tysk 3 (blir arrangert som HFK-nettstudie viss få søkarar)
Tips: Du kan få ekstrapoeng ved opptak til høgare utdanning om du vel realfag eller framandspråk 2.

Musikk 2

På Vg3 kan du også velje musikk som programfag. Faget bygger på Musikk 1 på vg2 og legg vekt på praktisk musikkutøving, og er henta frå studieprogram for musikk, dans og drama.

VEGEN VIDARE

Med studiekompetanse kan du søke opptak til høgare utdanning i Norge. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du også informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studia.

Har du ikkje bestemt deg? Då kan du få gode tips på utdanning.no.

Samordna opptak

 

Utdanning.no

ta kontakt

Avdelingsleiar Realfag 1
Profilbilde av  Roar Helleve Haugland
Roar Helleve Haugland
459 78 609
Avdelingsleiar Realfag 2
Profilbilde av  Anne Libnau
Anne Libnau
909 17 437
Avdelingsleiar Samfunns- og økonomifag
Profilbilde av  Inger Lise Sleire
Inger Lise Sleire
920 51 920
Avdelingsleiar Norsk- og språkfag
Profilbilde av  Christine Valde
Christine Valde
476 55 105