Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Påbygging til generell studiekompetanse

Har du gått på yrkesfag og ønskjer å ta høgare utdanning? Då kan du ta påbygging til generell studiekompetanse på Vg3. Du kan søke både før og etter læretida. Utdanninga fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg undersøke om skulen tilbyr fag som gir spesiell studiekompetanse.

Kvifor velje påbygg?

Dette er vegen til høgare utdanning! Påbygging er for deg som har lyst og er motivert til å ta fatt igjen på dei teoretiske faga.

Før du startar på Vg3 Påbygg til generell studiekompetanse må du ha fullført eit av desse tre alternativa:

  • Vg2 yrkesfagleg utdanningsprogram
  • Vg1 studieførebuande og Vg2 yrkesfagleg utdanningsprogram
  • Yrkeskompetanse med fag- eller sveinebrev

Vi tilbyr

Sjå timeplanen under for kva fag som går inn i påbyggingsåret. Du må også velje eit av desse programfaga:

  • Psykologi
  • Internasjonal engelsk
  • Politikk og menneskerettar
Søk opptak

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal påbygg
Norsk 10
Matematikk 2-PY 5
Historie 5
Naturfag 3
Kroppsøving 2
Valfritt programfag 5
Sum timetal per veke 30

Tredje året

_MWF6836.jpg

Du som søkjer påbyggingsåret må være motivert for mykje teori.

For å få generell studiekompetanse, og dermed kome inn på høgskular eller universitet, er det ein føresetnad at du har ståkarakter frå faga i påbygg.

Du bør ha gode karakterar frå fellesfaga på Vg1 og Vg2 som grunnlag for å gjennomføre dette året.

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søke opptak til høgare utdanning i Norge. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du også informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studia.

Har du ikkje bestemt deg? Då kan du få gode tips på utdanning.no.

Samordna opptak

 

Utdanning.no

Ta kontakt