Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Medium og kommunikasjon

Er du interessert i fortellarteknikk, mediepåverknad og utforming av bodskap? Ønskjer du i tillegg studiekompetanse? Då er Medium og kommunikasjon faget for deg. Studietilbodet er treårig og du kan gå vidare på universitet/høgskule etter fullført og bestått utdanning.

Medium og Kommunikasjon

Utdanningsprogrammet Medium og kommunikasjon (MK) er ein smart veg til arbeidsliv og studium. Studiekompetanse frå MK gir deg moglegheiter til vidare høgare utdanning. Du får eit godt grunnlag for blant anna å bli journalist, webdesignar, lydteknikar, filmprodusent, kommunikasjonsrådgjevar, eller andre yrke innanfor leiing og administrasjon, marknadsføring og undervising.

MK promo

 

 

 

 

 

 

 


På MK får du jobbe praktisk med tekst, foto, film, lyddesign, medieteknologi, nye medier eller grafisk design. Hos oss får lære å bruke profesjonelt foto og video-utstyr, radio- og  podcaststudio, youtube-studio og vårt tv-studio står klare til bruk. Som MK-elev får du installert gratis Adobe CC på din mac/pc.

Du vil også få jobbe i redaksjoner som dekker Framtidskonferansen på skulen, du skal bli kjent med de ulike mediebransjene og produsere promoarbeid for skulen og andre organisasjonar.

mk_videporduksjonfoto .jpg


Følg oss på Facebook og nettportalen vår:

NGVmedia på Facebook NGVmedia.net

Felles programfag - Mediesamfunn og Medieuttrykk

Å forstå media si rolle i samfunnet er viktig i alle typer jobbar, enten du vel juss, økonomi, leiing, marknadsføring, PR, journalistikk eller politikk.

Gjennom alle tre åra er det to felles programfag i veka. Mediesamfunn og Medieuttrykk ( 5 timar + 5 timar). Her vil du mellom anna lære om media sin plass i samfunnet, formidlingsteknikkar, uttrykkshistorie og journalistikk.

mk klassmiljø .jpg


Du vil også lære om sosiale media sin plass i vårt moderne samfunn, om ulike sjangrar du kan formidle ein bodskap i, om reklame, media sin påverknad for å nemne noko. I medieuttrykk vil du også få innføring i grunnprinsipp for illustrasjonsteknikk. Du lærer om og praktiserer layout og relevante digitale verktøy.

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Religion og etikk 0 0 3
Norsk 4 4 6
Naturfag 5 0 0
Engelsk 5 0 0
Framandspråk 4 4 0
Samfunnsfag 0 3 0
Geografi 0 2 0
Historie 0 2 4
Kroppsøving 2 2 2
Matematikk 5 3 0
Mediesamfunnet 5 5 5
Medieuttrykk 5 5 5
Valfritt programfag 0 5 10
Sum timetal per veke 35 35 35

Første året

MK1.jpg
mk toppbilde.jpg
mk lærerne.jpg

Teori og praktisk læring

Skuledagane hos oss er varierte. Du kan lage ein reportasje eller reklamefilm den eine veka og ein logo eller ein bildereportasje den neste. Vi har profesjonelt utstyr og dataprogram som mediebransjen brukar. Parallelt med ulike former for praktisk arbeid vil du få teoretisk innføring i design og produksjon, og ikkje minst lære korleis media fungerer i dagens samfunn.

Vi er den største MK-lina i fylket, og gir tilbod innan dei fleste og framtidsretta valmoglegheitene i dei valfrie programfaga. Medielærarane våre har topp kompetanse og undervisingserfaring, i tillegg til yrkeserfaring frå store delar av mediebransjen.

Kvifor velje medium og kommunikasjon?

Har du lyst å bli journalist eller designar? Er du ein ivrig bloggar eller videoredigerar som vil lære endå meir?

Media omringar oss, og gir oss daglege nyheiter, kunnskap og underhaldning. Tradisjonelle medium, nye sosiale medium og ny teknologi er ein del av kvardagen vår. Det vil alltid vere behov for fotografar, journalistar, filmskaparar, webdesignarar, reklamefolk, grafiske designarar og kommunikasjonsmedarbeidarar som kan drøfte, tenke kritisk, nytt og drøfte og produsere innhald

Andre året

MKstudio1.jpg
redaksjon mk.jpg
intervju mk.jpg
mk miljø.jpg

Valfrie programfag vg2

Medieelevar skal andre og tredje år velje fag. Her er dei ulike programfaga vi gir tilbod om.

BILDE - fra knipser til proff

 

 

 

 

 


I faget Bilde får du utvikle dine praktiske ferdigheter med stillbilde fotografering. Du vil få opplæring i praktisk fotografering både i vårt flotte studio og på location, og du får bruke profesjonelt utstyrt og programvare til etterbehandling av bildene.

Opplæringen består i stor grad av praktiske oppgaver, men det vil også være korte teoriøkter, workshops og skriftlige oppgåver. 

Dei fleste oppgåvene er individuelle, men i løpet av skoleåret vil det også komme samarbeidsoppgåver. Du vil i løpet av skoleåret også bli utfordra til å lage din egen spennande oppgåve.

På slutten av skoleåret skal bildeklassen lage en stor fotoutstilling, der familie og venner blir invitert til opningen. Tema for utstillinga vil bli avgjort i løpet av hausten 2020.

LYD - lyddesign og lydproduksjon

 

 

 

 

 


Lyd spiller ei viktig rolle både som eit selvstendig uttrykksmiddel og som del av meir visuelle media-produksjoner. I dette faget skal vi jobbe med temaet lyd på en praktisk og variert måte!

Lyd-design vil dette året gi deg mulighet å arbeid med skolens revy og musikkproduksjon.

 Du vil få jobbe grundig med ulike mikrofoner, opptak-teknikker og redigering/miksing av lyd i forskjellige sjangera. Oppgåvene kan for eksempel handle om å lage lydspor til tegnefilm/reklamefilmer, produsere/mikse/remikse musikk og lage lydbaserte fortellinger. Det vil legges til rette for at elever som ønsker det kan jobbe tett saman med skolerevyen og at dette arbeidet kan inkluderes i vurderingsgrunnlaget. Det vil også være noe teori i faget, som i all hovedsak skal knyttes til de praktiske oppgåvene.

Podcast-studio, youtube-studio og musikkstudio står til elevenes disposisjon i faget.

GRAFISK DESIGN - design og visuell kommunikasjon

 

 

 

 

 


Layout, design og visuell kommunikasjon er ei viktig side av korleis vi kommuniserer i dag. Dette får du lære mye om og sjølv produsere visuelt innhald til ulike plattformer.

Du får lære å bruke profesjonell programvare og utstyr, utvikle kreativitet og ta del i alle ledd i design og utviklingsporsesser frå ide til ferdig produkt.

Du vil møte og bli kjent med profesjonelle designarar, utviklarar og ad-ar i ulike delar av mediebransjen.  Hausten 2020 skal vi ha et samarbeid med Grafisk avdeling TV2, med både besøk på TV2/MCB og spennande oppgåver saman med de. Her får lære om grafisk design på tv, nett, mobil og i tv-studio.

Alt du lærer i dette faget vil du har stort utbytte av i alle andre fag på skulen, og ikkje minst bli dyktig i å vurdere og produsere visuell kommunikasjon til ulike målgrupper.  Du vil få et godt innblikk vidare studier og mulige framtidig jobb med design, reklame, media – og  kommunikasjonsbransjen.

Her er kva du vil kunne være med å lære og designe: Identitetspakke for TV.
Samarbeid med Grafisk avdeling T V2 - oppdrag - skjermdesign, studio. Indent-pakke til NGVmedia, Animasjon til dataspill, Game Jam - delta på helge arr. som grafikar og  utvikle layout av skolens Skoleårbok. Designe skolens diplomer, julekort og invitasjoner til ulike arrangement.

Faget passer perfekt for både mk-elever og  stusp-elever som vil å jobbe med typografi, design og bilder i både tradisjonelle og «de nye» sosiale media.

Tredje året

foto studio mk.jpg

Valfrie programfag vg3

MEDIEUTVIKLING- kreativitet og medietknologi


Medieutvikling er ei lekestue for deg som er interessert i medieteknologi, som samarbeider godt med andre, og trives med å tenke kreativt og å være nyskapende.

Faget handler om å lære seg å prøve ut og videreutvikle ideer, visualisere visjoner og å prøve det som andre tenker at ikkje går an.

I Medieutvikling er det praktiske og kreative essensielt. I tillegg vil du gjennom relevant teori få en betre forståelse for teknologiens rolle i samfunnet og kulturen.

Stikkord som du får jobbe mye med i faget er f.eks: Medieteknologi, kunstig intelligens/AI, roboter, ideutvikling, eksterne samarbeidspartnere, utforsking g testing.

Vel Medieutvikling om du liker å trykke og teste, men også gruble og fantasere.

Faget er like spennende for stusp-elever som mk-elever.

I faget Medieutvikling er du med og praktisk utviklar konsept, både innhald og visuelt, og på ulike medieplattformar. Her er det mogleg å utvikle og jobbe med kampanjerevent og medieproduksjon i sosiale medium.

De får vere med å utvikle eit konsept - frå nye, spennande idear til publisert innhald i ulike medieplattformar. Du vil få bruk for kompetansen din i mellom anna visuell utforming, foto, filming, redigering, lyd og å rigge eit nytt youtube-studio her på skulen. Likar du tanken på at teknologi og media er to sider av same sak, er dette faget for deg.

MEDIESPESIALISERING – levende bilde 


Målet for dette faget er at elevgruppa saman skal produsere ein film som skal kunne konkurrere i Amandus Lillehammer internasjonale studentfilmfestival. Faget skal være funksjonsbasert. Det betyr at du som elev, skal ha en eller fleire funksjoner, og saman utgjøre produksjonsteamet til filmen (regi, manus, foto, lyd, klipp, lyddesign, promotering etc). 

Er drømmen din å lære å lage film, er dette faget for deg. Her blir du en del av filmteam –fra første ide til ferdig produksjon.

Dette faget krever at du hadde et valgfritt mediefag på vg2.

I dette faget får eleven velje sitt eige spesialområde og kan dyrke interessa si innan fagområdet. Mediespesialisering bygger på det valfrie programfaget som tilhøyrer utdanningsprogram for medium og kommunikasjon som elevane har fullført. Det kan vere bilde, grafisk design, lysdesign, medieutvikling eller tekst.

Bilde, lyd og grafisk design er og valfag på vg3, som på vg2.

TA KONTAKT

Profilbilde av Astrid Synnøve Aas

Astrid Synnøve Aas

Send e-post 55985644