Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER

Vi råder elevene å snakke med faglærer før de bestemmer seg å klage. Elevene bør også ta kontakt med avdelingsleder/rådgiver før de sender inn klagen. Det er avdelingsleder som er saksbehandler for klagene for sine lærere.

I år har vi 2 klagefrister for standpunktkarakter på NGV:
• 18.juni for karakter publisert 8.juni
• 21.juni for karakter publisert 11.juni
Dersom elev/foresatte ber om begrunnelse for karakteren blir klagefristen utvidet med 10 dager fra de mottar begrunnelsen.
En benytter elektroniske klageskjema for elever og elektroniske tilsvarsskjema for faglærer/kontaktlærer og rektor/avdelingsleder.

Klageskjema for elever
Klageskjema for elever og informasjon om klagebehandling finner du her:
https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/klage-pa-standpunktkarakter-og-karakter-i-orden-og-atferd/

For avgangselever i VLFK er det en hurtigklagefrist søndag 20. juni. Alle som er med i hurtigklagehandbehandlingen vil få svar innen 1. juli. Alle andre må regne med å få svar i august.