Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjon om koronasituasjonen og skoletilbudet

14.1.22

Grønt nivå i videregående skole

Det er grønt nivå i videregående skole fra mandag 17.januar. Det betyr at alle møter til undervisning etter vanlig timeplan.

Vi minner om følgende:
- Ingen syke skal møte på skolen
- Hold god hånd- og hostehygiene
- Unngå fysisk kontakt som klemming/håndhilsing
- Det er fortsatt anbefalt å bruke munnbind i fellesområdet dersom man ikke kan holde 1 meters avstand

Vi gleder oss til alle elever er tilbake på skolen og en litt mer normal skolehverdag.

God helg!

3.1.22

Godt nyttår alle sammen!

Vi starter det nye året på rødt nivå. Det betyr at du som elev skal være på skolen noen dager og ha hjemmeundervisning noen dager. Undervisningsgrupper med hjemmeskole/digital undervisning vil i Visma vises med rom "Digital undervisning", nummeret som vil stå bak har ingen praktisk betydning. For flere detaljer se NGV-elevinfo på ITSL. 

Helsemyndighetene anbefaler testing av alle elever og ansatte ved oppstart etter juleferien. Alle får tilbud i første timen de møter på skolen om hurtigtest i klasserommet.

Vi minner om at det er munnbindpåbud i fellesarealene, og vi ber dere om å bruke munnbind til dere har gjennomført og fått negativt svar på hurtigtesten.

Når testen er gjennomført blir du værende på klasserommet til alle tester er avlest. Blir det påvist smitte fra elever må de ut og til videre PCR test ved kommunale teststasjon.

Undervisningen fortsetter for resten av klassen da elever og lærere er unntatt fra karantene i skoletid og arbeidstid.

Vi minner ellers om:

• Er du syk, hold deg hjemme

• Bruk munnbind i fellesområder

• Hold avstand til andre.

• God hoste og håndhygiene

 

MUNNBIND

Alle må bruke munnbind i skolens fellesområder utenfor klasserommene.

Husk også å bruke munnbind på kollektivtransport og innendørs i offentlige rom.

Vaksinedose 2 til innbyggere født i 2004 og 2005

Les brev fra Bergen kommune om andre vaksinedose

Vaksine til innbyggere født i 2004 og 2005

Alle som har fylt 16 år kan møte til drop-in-vaksinering på en av stasjonene til Bergen kommune. Les MER

JEVNLIG TESTING VIDEREGÅENDE SKOLER I BERGEN

Elever under 16 år skal ha foreldrenes godkjenning før de tester seg
Les infodokument


TESTING UT AV KARANTENE

Bergen kommune har godkjent at videregående skoler kan teste elever ut av karantene. Ordningen vil gjelde fra mandag 6. september.

Alle elever som akkurat nå er i karantene, vil få mulighet til å hurtigteste seg på skolen førstkommende mandag. Hvis testen er negativ, kan dere gå til fysisk undervisning. Plan blir lagt ut på ITSL.

Videre vil vi teste elever som er nærkontakter når en elev er smittet, altså elever som normalt ville måtte gå i karantene.

Elever som ikke er definert som nærkontakter og som ikke er i karantene, vil ikke bli testet.

Unntaket er elever som skal til Mjølfjell. Disse vil bli testet dagen før avreise.

Skulle det bli et større utbrudd på skolen, vil vi masseteste.

Vaksine til innbyggere født i 2004 og 2005

Ikke møt opp dersom du har feber, føler deg syk eller er i karantene.

Bergen kommune oppfordrer alle som skal benytte drop-in-tilbudet om å ha med seg et ferdig utfylt skjema (se kommunens hjemmeside). Dette vil bidra til å redusere køen ved vaksinestasjonen.

NB HUSK GYLDIG LEGITIMASJON

Les mer på kommunens sider

Velkommen til skolestart ved Nordahl Grieg videregående skole.

Skolene i Bergen er på grønt smittevernnivå, det innebærer:

1. Ingen syke skal møte på skolen. Det samme gjelder hvis du har symptomer.

2. God hånd-/hostehygiene og normalt renhold

3. Kontaktreduserende tiltak:

  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Avstand mellom ansatte
  • Vanlig organisering av klasser og skolehverdag

 

 

Skoleåret 2020/21:

Nytt 25.mars

Støttetelefon for ungdom i videregående opplæring

Eit år med covid19, gjentatte nedstigningar av skule og krav om sosial distanse har gått ut over mange ungdommar si psykiske helse. Vestland fylkeskommune har oppretta ein støttetelefon for ungdom i målgruppa for vidaregåande opplæring. Har du behov for å snakke med nokken om det som er vanskeleg i livet?

Du er velkommen til å ringe oss, på tlf. 51 20 71 21. Telefonlina opnar måndag 29. mars. Telefonen er open alle kvardagar frå kl 14-21.30.

Dei som svarar på telefonen er psykologistudentar frå Universitet i Bergen, som kan gi deg råd, rettleiing eller berre vere ein samtalepart. Du kan også ringe dersom du har bekymring for ein ven eller andre og treng råd. Du kan ringe anonymt.

Hilsen Vestland Fylkeskommune

Nytt 1.mars

AKTIVITETSDAGER I VINTERFERIEN AVLYST

På grunn av ny smitte og utvidet karantene må vi dessverre avlyse ALLE planlagte aktiviteter i vinterferien.
Skolen er stengt for elever alle dager denne uken.

Fortsett med å følge smittevernreglene og ta godt vare på hverandre!

Nytt 26.februar

Skolen har fått melding om at en elev har fått påvist covid-19. Skolen har varslet nærkontakter direkte med SMS etter avtale med smittevernkontoret i Bergen kommune. Det er smittevernkontoret som bestemmer hvem som skal i karantene og lengden på den. 27 personer har fått varsel om karantene til og med 05.03.21.

Vi minner alle på de 3 grunnleggende smitteverntiltakene:
• Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke komme på skolen. Du skal fullføre karanteneplikt selv om du har negativ test. Du skal fortsatt holde seg hjemme hvis en har symptomer selv med negativ test
• Husk god hånd- og nyse/hostehygiene
• Reduser kontakt med andre, unngå håndhilsning, klemming og hold avstand.

Nytt 19.februar

ENDRING FRA MANDAG 22.FEBRUAR

Regjeringen har i dag besluttet å oppheve rødt nivå i videregående skoler i Bergen. Det innebærer at NGV er på gult nivå fra og med mandag 22.februar. Timeplanene i WebUntis viser gult nivå. All undervisning skjer på skolen etter timeplanen fra og med mandag 22.februar.

Velkommen tilbake på skolen mandag til alle elever og god helg!

Nytt 12.februar

Det blir rødt nivå fra mandag 15.februar 2021.

Det innebærer en kombinasjon av undervisning på skolen og digital undervisning. Vi vil følge timeplanen som vi har hatt under rødt nivå tidligere.
Timeplanene i WebUntis vil bli oppdatert.

Det er viktig at vi overholder smitteverntiltakene slik at vi snarest mulig kan gå til gult nivå.
Husk derfor:
• Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke komme på skolen. Du skal fullføre karanteneplikt selv om du har negativ test. Du skal fortsatt holde seg hjemme hvis en har symptomer selv med negativ test
• God hånd- og nyse/hostehygiene. Bruk antibac når du kommer inn på skolen og i løpet av dagen.
• Reduser kontakt med andre, unngå håndhilsning, klemming og hold 1 meters avstand i alle situasjoner. Dette gjelder både på skolen og i fritiden.
Det er viktig at vi minner hverandre på smitteverntiltakene og tar godt vare på hverandre!
God helg og velkommen tilbake på skolen i neste uke 😊

 

Nytt 7.februar

Regjeringen har innført nye Smitteverntiltak.
I ring 1 gjelder disse tiltakene i perioden 7. februar – til og med 14. februar:
Gjelder kommunene: Bergen, Kvam og Ulvik
Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler
Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.
Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.
DET SKAL INNFØRES DIGITAL UNDERVISNING PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE, OG DET SKAL FORBEREDES OVERGANG TIL RØDT NIVÅ SÅ SNART SMITTESITUASJONEN TILSIER DET.
Vestland fylkeskommune (VLFK) presiserer at det er skolens plassering som avgjør om en er på hel digital skole eller rødt nivå. Reise til skole/jobb på skole regnes som nødvendig reise.
I morgen blir det selvstendig studiedag for alle elever. Elevene jobber med fag/tema som de selv vil prioritere. Fra tirsdag 9.2 blir det digital undervisning. VI følger den ordinære timeplanen, men med ingen fysisk undervisning på skolen.
VLFK har bestemt at praksis i YFF utgår når skolen er hel digital. Vi kommer tilbake til hvordan vi skal løse det.

 

Nytt 18.januar 2021
I dag mandag 18.1.21 har regjeringen bestemt at nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå fra og med onsdag 20.1.21. Bergen kommune og Vestland fylkeskommune følger de nasjonale tiltakene.

Dette innebærer at all undervisning fra og med onsdag 20.1.21 skjer på skolen etter ordinære timeplaner som på gult nivå. I morgen er vi fremdeles på rødt nivå med delt hjemmeundervisning og fysisk undervisning på skolen.

Timeplanene i webuntis vil bli oppdatert.

Nytt 12.januar 2021

Rødt nivå gjelder til og med tirsdag 19.1
Vi har mottatt følgende e-post fra Udir nå i ettermiddag:
Presisering av tiltaksperiode på rødt nivå
Den nasjonale beslutningen om rødt tiltaksnivå for alle landets ungdomsskoler og videregående skoler gjelder til og med tirsdag 19. januar.
Mer informasjon om videre tiltaksnivå i skoler kommer mandag 18. januar.

Vi har forståelse for at ikke alle skoler vil kunne få alt på plass på riktig tiltaksnivå onsdag 20. januar, men ber skolene prioritere arbeidet.
Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet

Nytt 4.januar 2021

Regjeringen bestemte i går at det innføres rødt nivå på alle videregående skoler i Norge fra i dag av. Det innebærer ikke at skolen stenger men at det vil være en kombinasjon av undervisning på skolen og hjemmeskole.

I dag er det kun hjemmeundervisning. Fra tirsdag 5.1 blir det en kombinasjon av undervisning på skolen og hjemmeskole. Timeplanen i WebUntis blir oppdatert i løpet av dagen. Her vil det fremgå når dere har undervisning på skolen og når dere har hjemmeundervisning. (For mer informasjon se Elevinfo på ITSL)

Det er viktig at vi overholder smitteverntiltakene slik at vi snarest mulig kan gå tilbake til gult nivå.

Husk derfor!

• Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke komme på skolen. Du skal fullføre karanteneplikt selv om du har negativ test. Du skal fortsatt holde seg hjemme hvis en har symptomer selv med negativ test

• God hånd- og nyse/hostehygiene

• Reduser kontakt med andre, unngå håndhilsning, klemming og hold 1 meters avstand.

Dette gjelder både på skolen og i fritiden.

Det er viktig at vi tar godt vare på hverandre!

Nytt 3.januar

Alle vidaregåande skular i Vestland er på raudt smittenivå frå i dag.
Mange skular treng nokre dagar for å setja i verk dei nye smitteverntiltaka. Frå og med måndag 04.1 og nokre dagar vil det ikkje bli fysisk oppmøte på skulane. I denne første tida vil all undervisning skje som heimeskole.
Du vil få beskjed frå skulen når det vert starta opp med fysisk oppmøte.

Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør opplæring og kompetanse

Nytt 7.desember

Vestland fylkeskommune har bestemt at smittenivået på de videregående endres til gult. På Nordahl Grieg videregående skole  gjelder det fra i morgen tirsdag 8.12. Det innebærer at alle elever møter på skolen etter oppsatt timeplan.

Mandag 21.12 blir det hjemmeundervisning etter oppsatt timeplan og tirsdag 22.12 blir det klassevise digitale avslutninger kl. 1000.

Selv om det er lavere smitte i Bergen nå er det viktig at vi husker de grunnleggende smitteverntiltakene og begrenser antall nærkontakter.

• Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke komme på skolen. Du skal fullføre karanteneplikt selv om du har negativ test. Du skal fortsatt holde seg hjemme hvis en har symptomer selv med negativ test

• God hånd- og nyse/hostehygiene

• Reduser kontakt med andre, unngå håndhilsning, klemming og hold avstand (1 m utenfor klasserom).

 

Nytt 20.november

Bergen kommune har i dag bestemt å videreføre de ekstra tiltakene i 2 uker til. Alt tyder på at rødt nivå i videregående skoler vil gjelde til og med 07.12.2020.  Det innebærer at vi fortsetter med kombinasjonen undervisning på skolen og hjemme/nettskole. Timeplanene for uke 48 blir oppdatert i løpet av dagen hvor det fremgår hvilke dager dere skal være på skolen og hvilke dager dere er hjemme.

Hensikten med rødt nivå i skolen og de andre tiltakene i Bergen kommune er at vi skal komme tilbake til en mer vanlig hverdag både på skolen og i fritiden. Jeg minner oss derfor på at det og omgås færre personer og holde avstand er viktig for oss alle.

God helg og ta vare på hverandre!

Hilsen Leif Sigurd Danielsen, rektor

Nytt 13.november

En elev har fått påvist smitte av Covid-19, dette medfører at 11 elever og 3 ansatte har fått varsel om karantene til og med 20.11.

Nytt 5.november

Grunnet økt smitte i samfunnet er nivået hevet til rødt. Det innebærer blant annet 1 m avstand i klasserom. Det er ikke mulig å gjennomføre på Nordahl Grieg vgs uten at vi reduserer antall som er på skolen hver dag. Vi vil derfor legge om timeplanen med en kombinasjon av undervisning på skolen og hjemmeundervisning fra mandag 9.november. Mer informasjon om hva det innebærer for den enkelte elev kommer senest søndag 8.november. Elevene vil bli varslet med SMS når endringene er klare.

Det er planleggingsdag i morgen. Det er derfor viktig at elevene tar med pc og lærebøker for fagene mandag/tirsdag hjem i dag.

En lærer har fått påvist covid-19. Ingen elever settes i karantene. En medarbeider settes i karantene. Skolen har varslet nærkontakter etter avtale med smittevernkontoret i Bergen kommune. Det er smittevernkontoret som bestemmer hvem som skal i karantene og lengden på den.

Nytt 4.november

 

En elev har fått påvist covid-19. Eleven var allerede i karantene. Skolen har varslet nærkontakter direkte med SMS etter avtale med smittevernkontoret i Bergen kommune. Det er smittevernkontoret som bestemmer hvem som skal i karantene og lengden på den. 2 nye personer har fått varsel om karantene. 

 

Nytt 3.november

En elev har fått påvist covid-19. Skolen har varslet nærkontakter direkte med SMS etter avtale med smittevernkontoret i Bergen kommune. Det er smittevernkontoret som bestemmer hvem som skal i karantene og lengden på den. 47 personer har fått varsel om karantene.

Nytt 30.oktober 

En lærer har fått påvist covid-19. Skolen har varslet nærkontakter direkte med SMS eller direkte kontakt etter avtale med smittevernkontoret i Bergen kommune. Det er smittevernkontoret som bestemmer hvem som skal i karantene og lengden på den. 38 personer har fått varsel om karantene.

Vi minner alle på de 3 grunnleggende smitteverntiltakene:

• Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke komme på skolen. Du skal fullføre karanteneplikt selv om du har negativ test. Du skal fortsatt holde deg hjemme hvis du har symptomer selv med negativ test.

• God hånd- og nyse/hostehygiene. Husk å bruke antibac/håndsprit når du kommer inn på skolen.

• Reduser kontakt med andre, unngå håndhilsning, klemming og hold 1 m avstand utenfor klasserom/undervisning. 

 

Nytt 28.oktober 

Med bakgrunn i økningen av covid-19 smitte i samfunnet minner vi om følgende smitteverntiltak:

• Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke komme på skolen. Du skal fullføre karanteneplikt selv om du har negativ test. Du skal fortsatt holde deg hjemme hvis du har symptomer selv med negativ test.

• God hånd- og nyse/hostehygiene. Husk å bruke antibac/håndsprit når du kommer inn på skolen.

• Reduser kontakt med andre, unngå håndhilsning, klemming og hold 1 m avstand utenfor klasserom/undervisning. 

Vi viser også til nasjonale og lokale smitteverntiltak som gjelder for samfunnet generelt.

 

Nytt 26.oktober

Bergen smittevernkontor melder at det så langt IKKE er registrert interne smittetilfeller på Nordahl grieg vgs.

 

Nytt 27.september

En lærer har fått påvist covid-19. Skolen har varslet nærkontakter direkte med SMS etter avtale med smittevernkontoret i Bergen kommune. Det er smittevernkontoret som bestemmer hvem som skal i karantene og lengden på den. 22 personer har fått varsel om karantene.

 

Nytt 24.september:

En elev har fått påvist covid-19. Nærkontakter er varslet direkte med SMS. Det er smittevernkontoret i Bergen kommune som bestemmer hvem som skal i karantene og lengden på den. 50 personer har fått varsel om karantene.

Vi minner alle på de 3 grunnleggende smitteverntiltakene:

• Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke komme på skolen. Du skal fullføre karanteneplikt selv om du har negativ test. Du skal fortsatt holde seg hjemme hvis en har symptomer selv med negativ test

• God hånd- og nyse/hostehygiene

• Reduser kontakt med andre, unngå håndhilsing, klemming og hold avstand.

 

Nytt 15.september:

Oppdatert informasjon

Ved påvist smitte er det Bergen smittevernkontor som avgjør hvem som regnes som nærkontakter og hvem som skal settes i karantene. Skolen varsler de som skal settes i karantene etter retningslinjer fra smittevernkontoret. Vi informerer mer generelt på skolens hjemmeside og Facebook.

FHI definerer nærkontakter slik:

«Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene (for asymptomatiske; fra 48 timer før prøvetaking), og til personen er avisolert.»

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

 Per 15.9 har skolen 1 medarbeidere og 1 elev med påvist covid-19. Ingen elever eller ansatte er definert som nærkontakter, og dermed må ingen i karantene som følge av smitten.

Nytt 9.september:

Melding fra rektor 

Med utgangspunkt i smittesituasjonen i Bergen kommune og tiltakene kommunen har iverksatt, har vi i dag bestemt at vi forskyver timeplanen 15-30 min for noen klasser/grupper.

Det innebærer blant annet at færre vil ha pauser og lunsj samtidig. Dette medfører også at vi fordeler bruk av kollektiv transport.

Endringene vil gjelde fra i morgen torsdag 10.september. Alle elever og ansatte vil få SMS om at de må sjekke sin timeplan på webuntis etter kl. 1600 i dag. Endring i timeplanen for neste uke vil bli synlig torsdag/fredag denne uken. Endringene vil i første omgang gjelde fram til og med 18.september.

Viser også til oppslag om at kantinen er stengt utfra smittevernhensyn. Vi oppfordrer elevene til å ha med matpakke og spise i klasserommene.

Vi minner alle på følgende generelle smitteverntiltak:

  • Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme og ikke komme på skolen. Du skal fullføre karanteneplikt selv om du har negativ test. Du skal fortsatt holde seg hjemme hvis en har symptomer selv med negativ test
  • Husk god hånd- og nyse/hostehygiene
  • Reduser kontakt med andre, unngå håndhilsing og klemming og hold avstand.

Det er viktig at vi alle overholder disse rådene både på skolen og i fritiden.

Hilsen Leif Sigurd Danielsen, rektor

Nytt 7.september:

Korona ved skolen

En lærer på Nordahl Grieg vgs har fredag fått påvist covid-19. Medarbeideren har ikke vært på skolen siden tirsdag 1. septemer. Elever, foresatte til elever under 18 år og medarbeidere som regnes som nærkontakter er direkte varslet. Nærkontaktene må gå i karantene i 10 dager fra 1. septemer. Videre oppfølging skjer i regi av Bergen smittevernkontor. 

Leif Sigurd Danielsen, rektor

Nytt 29.mai:
Regjeringen åpner opp for endring i avstandsregelen på 1 meter i klasserom fra tirsdag 2.juni. Utenfor klasserom oppfordres det fremdeles til 1 meters avstand.

Vi legger ikke opp til store endringer i allerede lagte planer. Vi avventer oppdatert smittevernveileder som kommer i ettermiddag, før vi vurderer eventuelle justeringer.

Tirsdag 2.juni følger vi allerede oppsatte plan med undervisning på skolen og nettundervisning. Det fremkommer av timeplanene på Web-Untis når du møter på skolen og når du har nettundervisning. Du skal møte på skolen dersom det står oppført rom på faget. Fag uten rom er fortsatt nettundervisning.

I løpet av tirsdag vil vi vurdere eventuelle endringer med mer undervisning på skolen. Dette vil eventuelt gjelde fra onsdag 3.juni.

De generelle smittevernrådene gjelder fremdeles:

· Syke personer skal ikke være på skolen

· God hygiene (god hånd- og hostehygiene)

· Redusert kontakthyppighet mellom personer

Nytt 7.mai:
Vi gleder oss til skolen åpner igjen fra uke 20.

Vi skal etterkommer mål om regelmessig og ukentlig undervisning for alle på skolen, samtidig som vi ivaretar smittevern hensyn. Dette innebærer at ikke alle kommer til å være på skolen samtidig.

Det blir en kombinasjon av undervisning på skolen og nettundervisning ut skoleåret.

Vi har nå laget en plan for hvilke klasser og elever som skal møte på skolen i uke 20:

Mandag 11/5: 3STUSP, 3MEMOK, 3PBPBY, 3PBYHS

Tirsdag 12/5: 1ST, 1ME, 1HS, 2MEMOK

Onsdag 13/5: 1HS, 1HS-N, 2HS-N, 2HS-N, 2STUSP

Torsdag 14/5: Årsprøver i Matematikk vg 3

Fredag 15/5: Årsprøver Fremmedspråk vg 2

I tillegg møter elever på 2HOYF, 3HOST og AL som tidligere planlagt.

Elever og foresatte vil motta en SMS med lenke til en mer detaljert plan og smittevernregler.
Plan for uke 21 og ut skoleåret kommer i løpet av neste uke.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

Syke personer skal ikke være på skolen

God hygiene (god hånd- og hostehygiene)

Redusert kontakthyppighet mellom personer – 1 meter avstand

Velkommen tilbake fra uke 20, vi ser fram til å treffe dere igjen.

Hilsen Leif Sigurd Danielsen
rektor

Info 12.mars 2020

Informasjon fra Vestlan fk:

Alle skulane stenger frå 13. mars.

Tilsette møter på skulane som vanleg.
Elevar med særskilte behov for tilrettelegging i eigne tilbod/grupper, kan møte om dei ikkje har symptom på sjukdom eller smitte. Det vert etablert ordning med tilsyn.
Pressemelding:
Stenger alle vidaregåande skular
Alle vidaregåande skular i Vestland vert stengde frå og med fredag 13. mars. Dette gjeld i første omgang for to veker. Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden. Målet er å halde opp den faglege progresjonen til elevane.
Også fagskulane, Manger folkehøgskule og Hyssingen produksjonsskule vert stengde.

- Vi stenger skulane i samråd med helsestyresmaktene som ledd i arbeidet med å redusere vidare spreiing av koronaviruset, seier fylkesrådmann Rune Haugsdal.
- Virusspreiinga har auka dei siste dagane og fylkeskommunen ser difor dette tiltaket som eit nødvendig skritt, seier han.
Elevane vil framleis få undervisning, slik at den faglege progresjonen i størst mogleg grad vert halde oppe.
Elevane vil få nærare informasjon via læringsplattformen It’s learning.
Alle tilsette møter på skulane som vanleg.

 Hygienetiltak

Det er innført følgande skjerpa tiltak i samband med koronaviruset på skolen:

• Alle klassar har fått informasjon om Vaner som førebygger smitte

• Plakaten Vaner som førebygger smitte er hengt opp på alle toalett, kjøken, kantine og stader der elevar oppheld seg i skuletida

• Plakaten Vaner som førebygger smitte vert vist på infoskjermane

• Auka reinhald på toaletta

• Auka reinhald på kjøken og kantiner

• Dørhandtak og liknande vert reingjort før skolestart kvar dag og fleire gonger i løpet av dagen

• Papirhandkler vert gjort tilgjengeleg alle stader elevar og tilsette oppheld seg: toalett, kjøken, klasserom og kantiner – vert etterfylt fleire gonger per dag.

• Spritdispensarar i kantine, på kjøken og der elevar og tilsette et – vert etterfylt dagleg.

Vestland fylkeskommune og skolen følgjer utviklinga nøye i tråd med dei råda som vert gjevne frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Visar også til rådene frå:

Bergen kommune

Folkehelseinstitutet