Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjon om koronasituasjonen og skoletilbudet

Nytt 20.november

Bergen kommune har i dag bestemt å videreføre de ekstra tiltakene i 2 uker til. Alt tyder på at rødt nivå i videregående skoler vil gjelde til og med 07.12.2020.  Det innebærer at vi fortsetter med kombinasjonen undervisning på skolen og hjemme/nettskole. Timeplanene for uke 48 blir oppdatert i løpet av dagen hvor det fremgår hvilke dager dere skal være på skolen og hvilke dager dere er hjemme.

Hensikten med rødt nivå i skolen og de andre tiltakene i Bergen kommune er at vi skal komme tilbake til en mer vanlig hverdag både på skolen og i fritiden. Jeg minner oss derfor på at det og omgås færre personer og holde avstand er viktig for oss alle.

God helg og ta vare på hverandre!

Hilsen Leif Sigurd Danielsen, rektor

Nytt 13.november

En elev har fått påvist smitte av Covid-19, dette medfører at 11 elever og 3 ansatte har fått varsel om karantene til og med 20.11.

Nytt 5.november

Grunnet økt smitte i samfunnet er nivået hevet til rødt. Det innebærer blant annet 1 m avstand i klasserom. Det er ikke mulig å gjennomføre på Nordahl Grieg vgs uten at vi reduserer antall som er på skolen hver dag. Vi vil derfor legge om timeplanen med en kombinasjon av undervisning på skolen og hjemmeundervisning fra mandag 9.november. Mer informasjon om hva det innebærer for den enkelte elev kommer senest søndag 8.november. Elevene vil bli varslet med SMS når endringene er klare.

Det er planleggingsdag i morgen. Det er derfor viktig at elevene tar med pc og lærebøker for fagene mandag/tirsdag hjem i dag.

En lærer har fått påvist covid-19. Ingen elever settes i karantene. En medarbeider settes i karantene. Skolen har varslet nærkontakter etter avtale med smittevernkontoret i Bergen kommune. Det er smittevernkontoret som bestemmer hvem som skal i karantene og lengden på den.

Nytt 4.november

 

En elev har fått påvist covid-19. Eleven var allerede i karantene. Skolen har varslet nærkontakter direkte med SMS etter avtale med smittevernkontoret i Bergen kommune. Det er smittevernkontoret som bestemmer hvem som skal i karantene og lengden på den. 2 nye personer har fått varsel om karantene. 

 

Nytt 3.november

En elev har fått påvist covid-19. Skolen har varslet nærkontakter direkte med SMS etter avtale med smittevernkontoret i Bergen kommune. Det er smittevernkontoret som bestemmer hvem som skal i karantene og lengden på den. 47 personer har fått varsel om karantene.

Nytt 30.oktober 

En lærer har fått påvist covid-19. Skolen har varslet nærkontakter direkte med SMS eller direkte kontakt etter avtale med smittevernkontoret i Bergen kommune. Det er smittevernkontoret som bestemmer hvem som skal i karantene og lengden på den. 38 personer har fått varsel om karantene.

Vi minner alle på de 3 grunnleggende smitteverntiltakene:

• Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke komme på skolen. Du skal fullføre karanteneplikt selv om du har negativ test. Du skal fortsatt holde deg hjemme hvis du har symptomer selv med negativ test.

• God hånd- og nyse/hostehygiene. Husk å bruke antibac/håndsprit når du kommer inn på skolen.

• Reduser kontakt med andre, unngå håndhilsning, klemming og hold 1 m avstand utenfor klasserom/undervisning. 

 

Nytt 28.oktober 

Med bakgrunn i økningen av covid-19 smitte i samfunnet minner vi om følgende smitteverntiltak:

• Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke komme på skolen. Du skal fullføre karanteneplikt selv om du har negativ test. Du skal fortsatt holde deg hjemme hvis du har symptomer selv med negativ test.

• God hånd- og nyse/hostehygiene. Husk å bruke antibac/håndsprit når du kommer inn på skolen.

• Reduser kontakt med andre, unngå håndhilsning, klemming og hold 1 m avstand utenfor klasserom/undervisning. 

Vi viser også til nasjonale og lokale smitteverntiltak som gjelder for samfunnet generelt.

 

Nytt 26.oktober

Bergen smittevernkontor melder at det så langt IKKE er registrert interne smittetilfeller på Nordahl grieg vgs.

 

Nytt 27.september

En lærer har fått påvist covid-19. Skolen har varslet nærkontakter direkte med SMS etter avtale med smittevernkontoret i Bergen kommune. Det er smittevernkontoret som bestemmer hvem som skal i karantene og lengden på den. 22 personer har fått varsel om karantene.

 

Nytt 24.september:

En elev har fått påvist covid-19. Nærkontakter er varslet direkte med SMS. Det er smittevernkontoret i Bergen kommune som bestemmer hvem som skal i karantene og lengden på den. 50 personer har fått varsel om karantene.

Vi minner alle på de 3 grunnleggende smitteverntiltakene:

• Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke komme på skolen. Du skal fullføre karanteneplikt selv om du har negativ test. Du skal fortsatt holde seg hjemme hvis en har symptomer selv med negativ test

• God hånd- og nyse/hostehygiene

• Reduser kontakt med andre, unngå håndhilsing, klemming og hold avstand.

 

Nytt 15.september:

Oppdatert informasjon

Ved påvist smitte er det Bergen smittevernkontor som avgjør hvem som regnes som nærkontakter og hvem som skal settes i karantene. Skolen varsler de som skal settes i karantene etter retningslinjer fra smittevernkontoret. Vi informerer mer generelt på skolens hjemmeside og Facebook.

FHI definerer nærkontakter slik:

«Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene (for asymptomatiske; fra 48 timer før prøvetaking), og til personen er avisolert.»

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

 Per 15.9 har skolen 1 medarbeidere og 1 elev med påvist covid-19. Ingen elever eller ansatte er definert som nærkontakter, og dermed må ingen i karantene som følge av smitten.

Nytt 9.september:

Melding fra rektor 

Med utgangspunkt i smittesituasjonen i Bergen kommune og tiltakene kommunen har iverksatt, har vi i dag bestemt at vi forskyver timeplanen 15-30 min for noen klasser/grupper.

Det innebærer blant annet at færre vil ha pauser og lunsj samtidig. Dette medfører også at vi fordeler bruk av kollektiv transport.

Endringene vil gjelde fra i morgen torsdag 10.september. Alle elever og ansatte vil få SMS om at de må sjekke sin timeplan på webuntis etter kl. 1600 i dag. Endring i timeplanen for neste uke vil bli synlig torsdag/fredag denne uken. Endringene vil i første omgang gjelde fram til og med 18.september.

Viser også til oppslag om at kantinen er stengt utfra smittevernhensyn. Vi oppfordrer elevene til å ha med matpakke og spise i klasserommene.

Vi minner alle på følgende generelle smitteverntiltak:

  • Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme og ikke komme på skolen. Du skal fullføre karanteneplikt selv om du har negativ test. Du skal fortsatt holde seg hjemme hvis en har symptomer selv med negativ test
  • Husk god hånd- og nyse/hostehygiene
  • Reduser kontakt med andre, unngå håndhilsing og klemming og hold avstand.

Det er viktig at vi alle overholder disse rådene både på skolen og i fritiden.

Hilsen Leif Sigurd Danielsen, rektor

Nytt 7.september:

Korona ved skolen

En lærer på Nordahl Grieg vgs har fredag fått påvist covid-19. Medarbeideren har ikke vært på skolen siden tirsdag 1. septemer. Elever, foresatte til elever under 18 år og medarbeidere som regnes som nærkontakter er direkte varslet. Nærkontaktene må gå i karantene i 10 dager fra 1. septemer. Videre oppfølging skjer i regi av Bergen smittevernkontor. 

Leif Sigurd Danielsen, rektor

Nytt 29.mai:
Regjeringen åpner opp for endring i avstandsregelen på 1 meter i klasserom fra tirsdag 2.juni. Utenfor klasserom oppfordres det fremdeles til 1 meters avstand.

Vi legger ikke opp til store endringer i allerede lagte planer. Vi avventer oppdatert smittevernveileder som kommer i ettermiddag, før vi vurderer eventuelle justeringer.

Tirsdag 2.juni følger vi allerede oppsatte plan med undervisning på skolen og nettundervisning. Det fremkommer av timeplanene på Web-Untis når du møter på skolen og når du har nettundervisning. Du skal møte på skolen dersom det står oppført rom på faget. Fag uten rom er fortsatt nettundervisning.

I løpet av tirsdag vil vi vurdere eventuelle endringer med mer undervisning på skolen. Dette vil eventuelt gjelde fra onsdag 3.juni.

De generelle smittevernrådene gjelder fremdeles:

· Syke personer skal ikke være på skolen

· God hygiene (god hånd- og hostehygiene)

· Redusert kontakthyppighet mellom personer

Nytt 7.mai:
Vi gleder oss til skolen åpner igjen fra uke 20.

Vi skal etterkommer mål om regelmessig og ukentlig undervisning for alle på skolen, samtidig som vi ivaretar smittevern hensyn. Dette innebærer at ikke alle kommer til å være på skolen samtidig.

Det blir en kombinasjon av undervisning på skolen og nettundervisning ut skoleåret.

Vi har nå laget en plan for hvilke klasser og elever som skal møte på skolen i uke 20:

Mandag 11/5: 3STUSP, 3MEMOK, 3PBPBY, 3PBYHS

Tirsdag 12/5: 1ST, 1ME, 1HS, 2MEMOK

Onsdag 13/5: 1HS, 1HS-N, 2HS-N, 2HS-N, 2STUSP

Torsdag 14/5: Årsprøver i Matematikk vg 3

Fredag 15/5: Årsprøver Fremmedspråk vg 2

I tillegg møter elever på 2HOYF, 3HOST og AL som tidligere planlagt.

Elever og foresatte vil motta en SMS med lenke til en mer detaljert plan og smittevernregler.
Plan for uke 21 og ut skoleåret kommer i løpet av neste uke.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

Syke personer skal ikke være på skolen

God hygiene (god hånd- og hostehygiene)

Redusert kontakthyppighet mellom personer – 1 meter avstand

Velkommen tilbake fra uke 20, vi ser fram til å treffe dere igjen.

Hilsen Leif Sigurd Danielsen
rektor