Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Føresette

Denne sida inneheld viktig informasjon for føresette

FORELDREMØTE VG2 TORSDAG 28.10.21 KL 1800-2000

Tidspunkt:

Felles: kl 1800-1845

Klassevis: kl 1900-2000

Innhold fellesdel:

• Velkommen

• Info om skolen

• Samarbeid skole-hjem når eleven blir myndig

• Musikkinnslag v/elever

• Fravær, eksamener og standpunktkarakter

• Skolehelsetjenesten

• Informasjon fra rådgivere

Klassevise samlinger med kontaktlærerne:

Tema: klassemiljø, samarbeid skole-hjem etc.

Foreldremøte vg3 torsdag 18.november kl 1800-1930

Program kommer

Nytt informasjonssystem 2021

Visma InSchool (VIS) er et nytt skoleadministrativt system er tatt i bruk ved alle de videregående skolene i Vestland. 
Visma InSchool bidrar til å lette informasjonstilgangen for foresatte til elever under 18 år.

Se introduksjonsvideo for foresatte her.

Pålogging VIS foresatte her  
Foreløpig begrenset informasjon for foresatte som logger seg inn. Det vil komme mer i tiden framover.

Reise, stipend og PC 

Som elev i videregående kan elever kjøpe ungdomsbillett fra Skyss og reise med buss, bane, tog og båt i hele fylket. Ofte lønner det seg for elevene å ha undomskort.
 
Elever kan søke  stipend fra Statens lånekasse, og bestille PC fra fylkeskommunens innkjøpsordning.
 

Les mer om smittevern på skolen

Skolens kantine er åpen alle skoledager. 

Foreldremøter høst 2021

Vg1 uke 39   Torsdag 30.september  kl.18.00

Vg2 uke 43   Torsdag 28.oktober   kl.18.00

Vg3 uke 45   Dag/tid kommer

   

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement for Vestland fylkeskommune

Les forskrift her

IKT-reglement for elevar i Vestland fylkeskommune

Les reglement her

Regelverk om skulemiljø

Frå 1. august 2017 er det vedtatt eit nytt regelverk om skulemiljø.
Les skriv om dette.

Fråversgrense

Les Udir sine fråversreglar

Kjentmann

Skulen har som mål å hjelpe og støtte elevar med bekymringsfull rusbruk til å kome seg ut av ein vanskeleg situasjon slik at dei kan fullføre utdanninga si.
Kontakt skulen sin Kjentmann.

 

Samtykkeerklæring for elevar over 18 år

I samsvar med Forskrift til Opplæringslova kan ikkje skulen kontakte foreldre/føresette til elevar over 18 år, om forhold knytt til elev, utan at eleven sjølv har gitt sitt samtykke til det.
Elevar som ønsker å underskriva samtykkeerklæring, tar kontakt med sin rådgivar.
 

Skulereglement

Hordaland fylkeskommune har felles skulereglement for alle dei vidaregåande skulane:

Skulereglement

Eksamen

Ulike lenker med eksamensinformasjon

Parkeringsordning ved skulen

Ved besøk til skulen: Registrer bilnummer i Informasjonen i 1.etg når du kjem. 

Dei som parkerer på skulen sin parkeringsplass, utan å vere registrert eller ha godkjent parkeringkort plassert i bilvindauge, vil bli få bot av EuroPark.
Elevar har ikkje lov å parkere ved skulen.