Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Føresette

Denne sida inneheld viktig informasjon for føresette

Tur til Mjølfjell vg1-elevar veke 38  (16.-20.september)

Mandag 16.- tysdag 17.

1STA 

1MEA

Tysdag 17. - onsdag 18.

1STC 

1MEB

Onsdag 18. - torsdag 19.

1STD 

1STF 

1STG 

1HS-NA

Torsdag 19. - fredag 20.

 1STB 

1STE 

1HOA 

1HOB

 Tog Bergen – Ørneberget t/r

Avreise morgon: 8:39-10:39 
Retur neste formiddag: 11:21-13:56

Skolen dekkjer opphald på Mjølfjell ungdomsherberge
Transport: Elevar som har ungdomskort bruker det, skolen dekkjer billett for øvrige.
Eleveigenandel mat: 150,-

Klassane sine kontaktlærarar og nokre kroppsøvingslærarar deltar.

Meir detaljert informasjon om turen finner du HER

 

Foreldremøter høsten 2019

VG1
Foreldremøte tirsdag 24.september kl. 1800-2000 - info om skolen og klassevise samlinger. Kontaktlærere, faglærere, rådgivere og skolehelsetjenesten delta.

VG2

Foreldremøte onsdag 23. oktober kl. 1800-2000 - info om standpunkt, eksamen, fravær og skolehelsetjenesten deretter klassevise samlinger. Kontaktlærere, rådgivere og skolehelsetjenesten deltar.

VG3

Foreldremøte tirsdag 19.november - info om veien videre, avgangsåret, eksamen, russefeiring. Rådgiver, skolehelsetjenesten og eksterne deltar.

Mer informasjon om innhold etc. kommer.

 

Regelverk om skulemiljø

Frå 1. august 2017 er det vedtatt eit nytt regelverk om skulemiljø.
Les skriv om dette her.

Fråversgrense

Les Udir sine fråversreglar

Kjentmann

Skulen har som mål å hjelpe og støtte elevar med bekymringsfull rusbruk til å kome seg ut av ein vanskeleg situasjon slik at dei kan fullføre utdanninga si.
Kontakt skulen sin Kjentmann.

Skolearena

Føresette kan følgje fråvere, karakterar og vurderingar for barnet sitt til dei fyller 18 år.
Føresette må då opprette tilgang til SkoleArena.
Les først bruksanvisning som viser kva du må gjere

Hugs at der du skal legge inn Skuleeigar må du skrive «Hordaland fylkeskommune»

Skolearena

Nytt i Skolearena

Føresette til elevar under 18 år får automatisk generert e-post når første timen fråver er registrert for dagen. Dette vert sendt til e-postadressa som er registrert på føresette. Føresette kan slå av dette varselet om dei vil.
I e-posten er det ei lenkje som tek føresette til ei påloggingsside. Der må dei registrere seg første gong, og kontaktlærar må inn i Skolearena og godkjenne den føresette.

Eposten vil sjå slik ut:

Det er i dag 28.08.2018 registrert fråvere på XX.
Fråveret er registrert av lærer NN.
For heilskapleg oversikt, logg deg på Skolearena og velg Fravær for å sjå fleire detaljar.

I e-posten står det også korleis føresette skal logge seg på skolearena. Det er viktig å streke under at dette ikkje er eit varsel om for mykje fråvær, heller ikkje et teikn på udokumentert fråvær. Denne eposten blir sendt ut uansett kva fråvær det er eleven har.

Skulereglement

Hordaland fylkeskommune har felles skulereglement for alle dei vidaregåande skulane:

Skulereglement

Info om eksamen

Ulike lenker med eksamensinformasjon

Parkeringsordning ved skulen

Ved besøk til skulen: Registrer bilnummer i Informasjonen i 1.etg når du kjem. 

Dei som parkerer på skulen sin parkeringsplass, utan å vere registrert eller ha godkjent parkeringkort plassert i bilvindauge, vil bli få bot av EuroPark.
Elevar har ikkje lov å parkere ved skulen.