Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Føresette

Denne sida inneheld viktig informasjon for føresette

FORELDREMØTE FOR VG1-KLASSENE

ONSDAG 19.1.2022 KL. 1800

Foreldremøtet arrangeres digitalt.

“Veien videre” - om valg av programområde, fag, innsøkning osv.
Presentasjon av faginfo/fagvalg.

Kl. 1800 – Medier og Kommunikasjon – møte om faginfo/fagvalg og veien videre v/ avdelingsleder Astrid Aas og rådgiver Ottar Uthaug. Delta i Teamsmøte her

Kl. 1800 – Helse og Oppvekst - møte om faginfo/fagvalg og veien videre v/ avdelingsleder Idar Kløvning og rådgiver Ottar Uthaug. Delta i Teamsmøte her

Kl. 1800 – Studiespesialisering - møte om faginfo/fagvalg og veien videre v/ avdelingsleder Anne Libnau og rådgiver Siren Samdal. Delta i Teamsmøte her

 Se presentasjon av valg av programfag vg2 og vg3

 

 

STENGING AV VISMA

I samband med teknisk omlegging mot folkeregisteret blir tilgang mot Visma InSchool stengd for føresette til 20.01.22. 

 

Foreldremøte vg3 torsdag 18.november

Se presentasjon fra foreldremøtet

Nytt informasjonssystem 2021

Visma InSchool (VIS) er et nytt skoleadministrativt system er tatt i bruk ved alle de videregående skolene i Vestland. 
Visma InSchool bidrar til å lette informasjonstilgangen for foresatte til elever under 18 år.

Se introduksjonsvideo for foresatte her.

Foresatte har nå tilgang til følgende om elever under 18 år:
-        Timeplan (kan melde fremtidig fravær, men vil ikke se søknaden selv etterpå)
-        Klasser og grupper: Her vises navn på faglærere og aktive lenker til læreplan
-        Historikk: halvårs, standpunkt og eksamenskarakterer. Samlet fravær tidligere år.
Foresatte logger seg på samme side som elever og lærer:
https://nordahlgrieg-vgs.inschool.visma.no/

Denne lenka gir meir informasjon:
https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/vis/ 

Reise, stipend og PC 

Som elev i videregående kan elever kjøpe ungdomsbillett fra Skyss og reise med buss, bane, tog og båt i hele fylket. Ofte lønner det seg for elevene å ha undomskort.
 
Elever kan søke  stipend fra Statens lånekasse, og bestille PC fra fylkeskommunens innkjøpsordning.
 

Les mer om smittevern på skolen

Skolens kantine er åpen alle skoledager. 
  

Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement for Vestland fylkeskommune

Les forskrift her

IKT-reglement for elevar i Vestland fylkeskommune

Les reglement her

Regelverk om skulemiljø

Frå 1. august 2017 er det vedtatt eit nytt regelverk om skulemiljø.
Les skriv om dette.

Fråversgrense

Les Udir sine fråversreglar

Kjentmann

Skulen har som mål å hjelpe og støtte elevar med bekymringsfull rusbruk til å kome seg ut av ein vanskeleg situasjon slik at dei kan fullføre utdanninga si.
Kontakt skulen sin Kjentmann.

 

Samtykkeerklæring for elevar over 18 år

I samsvar med Forskrift til Opplæringslova kan ikkje skulen kontakte foreldre/føresette til elevar over 18 år, om forhold knytt til elev, utan at eleven sjølv har gitt sitt samtykke til det.
Elevar som ønsker å underskriva samtykkeerklæring, tar kontakt med sin rådgivar.
 

Skulereglement

Hordaland fylkeskommune har felles skulereglement for alle dei vidaregåande skulane:

Skulereglement

Eksamen

Ulike lenker med eksamensinformasjon

Parkeringsordning ved skulen

Ved besøk til skulen: Registrer bilnummer i Informasjonen i 1.etg når du kjem. 

Dei som parkerer på skulen sin parkeringsplass, utan å vere registrert eller ha godkjent parkeringkort plassert i bilvindauge, vil bli få bot av EuroPark.
Elevar har ikkje lov å parkere ved skulen.