Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Skulen har ulike støttetenester for å hjelpe deg som elev. Du kan finne rådgjevarar, helsesyster og psykolog sentralt i 1.etg. ved Informasjonen. Du kan også kontakte desse på e-post eller sms for å bestille samtaletid. Her finn du og informasjon om PPT vidaregåande, som har kontortid på skulen.

Dristige hjerter

Miljøteamet Dristige hjerter har eit spesielt ansvar for å bidra til eit godt miljø på skulen.

Kjentmann

Kjentmann
Profilbilde av  Bjørn Madsen
Bjørn Madsen
409 16 207


Kjentmann skal hjelpe og støtte elevar med bekymringsfull rusbruk til å kome seg ut av ein vanskeleg situasjon slik at dei kan fullføre utdanninga si.

Rådgjevarar

Skulen sine rådgjevarar finn du i gangen utanfor informasjonen i 1.etg. Send dei e-post for å be om samtaletid. Skulen har fire rådgjevarar. Rådgjevaransvaret for skulen sine klassar er fordelt mellom desse.

Rådgjevar
Profilbilde av  Siren Samdal
Siren Samdal
940 12 810

Klasser:
Studiespesialisering vg1 A, B og C
Studiespesialisering vg2 A, B, C og D
Studiespesialisering vg3 A, B, C og D

Rådgjevar
Profilbilde av  Åshild Saggau Holm
Åshild Saggau Holm
409 05 458

Klasser: 
Studiespesialisering vg1 D og E
Studiespesialisering vg2 E og F
Studiespesialisering vg3 E, F og G
Knutepunktelever studieforberedende program

Rådgjevar
Profilbilde av  Stephan Lien
Stephan Lien
938 56 328

Klasser: 
Studiespesialisering vg1 F og G
Studiespesialisering vg2 G
Påbygg 3PBPBYA
2HOST
Arbeidstrening og livsmestring

Rådgjevar
Profilbilde av  Ottar Uthaug
Ottar Uthaug
940 13 505

Klasser:
Medier og kommunikasjon vg1, vg2, vg3
1HO
2HO
1HOST, 3HOST

 

Helsetenesta

Helsesjukepleier
Profilbilde av Marit Stene

Marit Stene

Send e-post 94504094

er tilstades på skulen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08:15 - 15.00

Helsesjukepleier
Profilbilde av Anita Pedersen

Anita Pedersen

Send e-post 40813475

er tilstades på skulen tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08:15 - 15.00.

Du kan bestille time eller berre komme innom. Helsesjukepleier har kontor i 1 etg., i same gang som rådgjevarane.
Helsesjukepleier kan du også kontakte på kontortelefon 47780189 / 98909668.
Send gjerne melding på It's Learning eller e-post.

PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)

Personale fra PPT har fast kontortid på Nordahl Grieg vgs:

Nordahl Grieg

tirsdag

onsdag

torsdag

Oddbjørg partallveke

Etter lunsj

 

Før lunsj

Kai partallveke

 

Før lunsj

Etter lunsj

Oddbjørg oddetallveke

Før lunsj

Før lunsj (4. kvar veke: Os gymnas ressursteam)

 

Kai oddetallveke

Etter lunsj

 

Før lunsj

 

Rettleiingstenesta Bergensområdet Sør 55117450

 

Kai Ulriksen

Kai.Arne.Ulriksen@vlfk.no  47782251

Vilde Nikoline Holst

Vilde.Nikoline.Holst@vlfk.no 40916218

Oddbjørg Kvåle Bergesen

Oddbjorg.Kvale.Bergesen@vlfk.no 45298964

 

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/hjelp-i-skulekvardagen/ppt/