Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Skulen har ulike støttetenester for å hjelpe deg som elev. Du kan finne rådgjevarar, helsesyster og psykolog sentralt i 1.etg. ved Informasjonen. Du kan også kontakte desse på e-post eller sms for å bestille samtaletid.

Dristige hjerter

Miljøteamet Dristige hjerter har eit spesielt ansvar for å bidra til eit godt miljø på skulen.

Kjentmann

Kjentmann skal hjelpe og støtte elevar med bekymringsfull rusbruk til å kome seg ut av ein vanskeleg situasjon slik at dei kan fullføre utdanninga si.

Rådgjevarar

Skulen sine rådgjevarar finn du i gangen utanfor informasjonen i 1.etg. Send dei e-post for å be om samtaletid. Skulen har fire rådgjevarar. Rådgjevaransvaret for skulen sine klassar er fordelt mellom desse.

 

 

 

 

Helsetenesta

Helsesyster
Profilbilde av Marit Stene

Marit Stene

Send e-post 55985628

er tilstades på skulen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08:15 - 15.00

Helsesyster
Profilbilde av Anita Pedersen

Anita Pedersen

Send e-post 40909466

er tilstades på skulen kvar tirsdag og torsdag kl. 08:15 - 15.00, i tillegg til fyrste mandag i månaden.

Du kan bestille time eller berre komme innom. Helsesøster har kontor i 1 etg., i same gang som rådgjevarane. Helsesyster kan du også kontakte på telefon 55985628/42 (kontor) eller 94504094. Send gjerne melding på It's Learning eller e-post.

Psykolog
Ingvild Dybwig

Tilstede på skolen hver torsdag og fredag.
Ønsker du avtale med psykolog kontakt helsesøster.