Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Skulen har ulike støttetenester for å hjelpe deg som elev. Du kan finne rådgjevarar, helsesyster og psykolog sentralt i 1.etg. ved Informasjonen. Du kan også kontakte desse på e-post eller sms for å bestille samtaletid.

Kontaktinfo mens skulen er stengt

Elevtenesta tilgjengeleg både på mail og telefon. Elever kan også bruke meldefunksjonen på ITSL. Vi oppfordrer alle til å ta kontakt hvis behov/ynskje. 

Rådgjevarar:
Ottar Uthaug: 940 13 505 / Ottar.Uthaug@vlfk.no
Siren Samdal: 940 12 810 / Siren.Samdal@vlfk.no
Åshild Holm: 409 05 458 / Ashild.Holm@vlfk.no
Frank Nilssen: 480 41 145 / Frank.Nilssen@vlfk.no

Miljøteamet Dristige Hjerter
Bjørn Madsen: 409 16 207 / Bjorn.Madsen@vlfk.no
Gunn-Elin Onarheim: 409 20 908 / Gunn-Elin.Onarheim@vlfk.no

Helsesjukepleiarar:
Anita Odland Pedersen: 408 13 475 / AnitaOdland.Pedersen@bergen.kommune.no
Marit Stene: 945 04 094 / Marit.Stene@vlfk.no

Skulepsykolog:
Ingvild Sjømæling Dybwik: 408 08 913 / IngvildSjomaeling.Dybwik@bergen.kommune.no

 

Dristige hjerter

Miljøteamet Dristige hjerter har eit spesielt ansvar for å bidra til eit godt miljø på skulen.

Kjentmann

Kjentmann skal hjelpe og støtte elevar med bekymringsfull rusbruk til å kome seg ut av ein vanskeleg situasjon slik at dei kan fullføre utdanninga si.

Kjentmann
Profilbilde av Bjørn Madsen

Bjørn Madsen

Send e-post


Rådgjevarar

Skulen sine rådgjevarar finn du i gangen utanfor informasjonen i 1.etg. Send dei e-post for å be om samtaletid. Skulen har fire rådgjevarar. Rådgjevaransvaret for skulen sine klassar er fordelt mellom desse.

Rådgjevar
Profilbilde av Siren Samdal

Siren Samdal

Send e-post 55985629

 

Rådgjevar
Profilbilde av Åshild Saggau Holm

Åshild Saggau Holm

Send e-post

 

Rådgjevar
Profilbilde av Frank Nilssen

Frank Nilssen

Send e-post

 

Rådgjevar
Profilbilde av Ottar Uthaug

Ottar Uthaug

Send e-post

 

Helsetenesta

Helsesjukepleier
Profilbilde av Marit Stene

Marit Stene

Send e-post 55985628

er tilstades på skulen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08:15 - 15.00

Helsesjukepleier
Profilbilde av Anita Pedersen

Anita Pedersen

Send e-post 40813475

er tilstades på skulen kvar tirsdag og torsdag kl. 08:15 - 15.00, i tillegg til fyrste mandag i månaden. Tlf 408 13 475.

Du kan bestille time eller berre komme innom. Helsesøster har kontor i 1 etg., i same gang som rådgjevarane. Helsesyster kan du også kontakte på telefon 55985628/42 (kontor) eller 94504094. Send gjerne melding på It's Learning eller e-post.

Psykolog
Ingvild Dybwig

Tilstede på skolen hver torsdag og fredag.
Ønsker du avtale med psykolog kontakt helsesøster.