Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Skulen har ulike støttetenester for å hjelpe deg som elev. Du kan finne rådgjevarar, helsesyster og psykolog sentralt i 1.etg. ved Informasjonen. Du kan også kontakte desse på e-post eller sms for å bestille samtaletid.

Dristige hjerter

Miljøteamet Dristige hjerter har eit spesielt ansvar for å bidra til eit godt miljø på skulen.

Kjentmann

Kjentmann skal hjelpe og støtte elevar med bekymringsfull rusbruk til å kome seg ut av ein vanskeleg situasjon slik at dei kan fullføre utdanninga si.

Kjentmann
Profilbilde av Bjørn Madsen

Bjørn Madsen

Send e-post


Rådgjevarar

Skulen sine rådgjevarar finn du i gangen utanfor informasjonen i 1.etg. Send dei e-post for å be om samtaletid. Skulen har fire rådgjevarar. Rådgjevaransvaret for skulen sine klassar er fordelt mellom desse.

Rådgjevar
Profilbilde av Siren Samdal

Siren Samdal

Send e-post 94012810

 

Rådgjevar
Profilbilde av Åshild Saggau Holm

Åshild Saggau Holm

Send e-post

 

Rådgjevar
Profilbilde av Frank Nilssen

Frank Nilssen

Send e-post 48041145

 

Rådgjevar
Profilbilde av Ottar Uthaug

Ottar Uthaug

Send e-post

 

Helsetenesta

Helsesjukepleier
Profilbilde av Marit Stene

Marit Stene

Send e-post 94504094

er tilstades på skulen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08:15 - 15.00

Helsesjukepleier
Profilbilde av Anita Pedersen

Anita Pedersen

Send e-post 40813475

er tilstades på skulen kvar tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08:15 - 15.00, i tillegg til fyrste mandag i månaden. Tlf 408 13 475.

Du kan bestille time eller berre komme innom. Helsesjukepleier har kontor i 1 etg., i same gang som rådgjevarane.
Helsesjukepleier kan du også kontakte på kontortelefon 47780189 / 98909668.
Send gjerne melding på It's Learning eller e-post.