Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Skulen har ulike støttetenester for å hjelpe deg som elev. Du kan finne rådgjevarar, helsesyster og psykolog sentralt i 1.etg. ved Informasjonen. Du kan også kontakte desse på e-post eller sms for å bestille samtaletid.

Dristige hjerter

Miljøteamet Dristige hjerter har eit spesielt ansvar for å bidra til eit godt miljø på skulen.

Kjentmann

Kjentmann skal hjelpe og støtte elevar med bekymringsfull rusbruk til å kome seg ut av ein vanskeleg situasjon slik at dei kan fullføre utdanninga si.

Kjentmann
Profilbilde av Bjørn Madsen

Bjørn Madsen

Send e-post


Rådgjevarar

Skulen sine rådgjevarar finn du i gangen utanfor informasjonen i 1.etg. Send dei e-post for å be om samtaletid. Skulen har fire rådgjevarar. Rådgjevaransvaret for skulen sine klassar er fordelt mellom desse.

Siren Samdal
Klasser:
Studiespesialisering vg1 A, B, C, D og G
Studiespesialisering vg2 A, B, C og D
Studiespesialisering vg3 A, B, C og G
Epost: Siren.Samdal@vlfk.no
Telefon: 940 12 810

Åshild Saggau Holm
Klasser: 
Studiespesialisering vg1 E og F
Studiespesialisering vg2 E, F og G
Studiespesialisering vg3 D, E og F
Epost: Ashild.Saggau.Holm@vlfk.no
Telefon: 409 05 458

Frank Nilssen
Klasser: 
Helse og oppvekstfag vg1, vg2, vg3
Påbygg
Arbeidstrening og livsmestring
Knutepunktelever
Epost: Frank.Nilssen@vlfk.no
Telefon: 480 41 145

Ottar Uthaug
Klasser:
Medier og kommunikasjon vg1, vg2, vg3
Epost: Ottar.Uthaug@vlfk.no
Telefon: 940 13 505

Helsetenesta

Helsesjukepleier
Profilbilde av Marit Stene

Marit Stene

Send e-post 94504094

er tilstades på skulen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08:15 - 15.00

Helsesjukepleier
Profilbilde av Anita Pedersen

Anita Pedersen

Send e-post 40813475

er tilstades på skulen kvar tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08:15 - 15.00, i tillegg til fyrste mandag i månaden. Tlf 408 13 475.

Du kan bestille time eller berre komme innom. Helsesjukepleier har kontor i 1 etg., i same gang som rådgjevarane.
Helsesjukepleier kan du også kontakte på kontortelefon 47780189 / 98909668.
Send gjerne melding på It's Learning eller e-post.