Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

nyttig informasjon

Hugs å søkje om stipend

Søk innan 15. november dersom du vil ha støtte frå Lånekassen for haustsemesteret 2018. Her ser du kor mykje du kan få.

Alle elevar får utstyrsstipend

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søkje for å få det. Har du allereie fått stipend, treng du ikkje å søkje på nytt.

Du finn søknad på www.lanekassen.no/soknader.