Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Grønt skifte i folkehøgskulen

LA-artikkel.jpg

Under årets landsmøte i Folkehøgskuleforbundet på Elverum vart det vedteke ei utsegn som skal vere ei rettesnor for folkehøgskulane i jakten på ein grønare kvardag. Debatten kring utsegna var frisk, og det er nok mange skular som kjenner at balansen mellom det å lokke til seg nok elevar, ofte med eksotiske reiser som lokkemiddel, kontra det å drive bærekraftig og miljøvenleg, er vanskeleg å finne.

Her er utsegna frå landsmøtet:

"Sett i lys av dagens og fremtidens utfordringer innen verdens klimasituasjon, bør folkehøgskolene være seg sitt ansvar bevisst i sin reisevirksomhet og aktivt søke å innfri målene i følgende visjon:

-Vi har et mål om at reiser som er en del av skolens dannings- og opplæringsarbeid, innen 2025, gjennomføres på en klimavennlig måte. Dette gjelder også reiser til og fra skolen der dette er praktisk mulig med tanke på geografisk beliggenhet

Følgende nedtrappingsplan foreslås:

Skoleåret 2021/22 er målet at ingen folkehøgskoler skal ha reisemål i linjenavnet.

Skoleåret 2022/23 er målet at ingen elever i folkehøgskolene skal ha mer enn en studietur med fly som transportmiddel."

Manger folkehøgskule har aldri hatt meir enn ein studietur med fly som transportmiddel og me har heller ikkje brukt reisemål i linjenamna. Men folkehøgskulane sitt ynskje om ein grønare kvardag, samt vår eigen posisjon som miljøfyrtårn, gjer likevel at me dette skuleåret diskuterer måtar å drive endå meir bærekraftig på enn i dag. Dette gjeld både i kvardagen og med tanke på studieturar. Me ser fram til utfordringa og håpar på å lage eit stadig mindre klimaavtrykk i åra framover.