Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Kvifor velje Manger ?

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekker eit breitt fagområde.

  • Skulen har moderne utstyr og fasilitetar
  • Du er tett på Bergen sitt kulturliv
  • Studietur er inkludert i prisen
  • Liten skule - tett miljø
  • Eit år med opplevingar, progresjon og læring
Her finn du oss

Søk Manger folkehøgskule!

Opptaket skjer på bakgrunn av søknaden din og det du skriv om motivasjon, interesse og forventningar. Gje utfyllande opplysningar om bakgrunnen din og om kvifor du søkjer folkehøgskule generelt og den aktuelle faglinja spesielt.

  • Opptaket startar 1. februar.
  •  Aldersgrensa er 18 år. Det kan gjerast unntak i spesielle høve.
  • Søknaden må vera fullstendig. Fyll ut alle felt.
Send søknad!

Aktuelt

Prosjektveke

Prosjektveke

Den årvisse prosjektveka på Manger folkehøgskule er i gang! Denne veka vert timeplanen oppløyst og alle linjene arbeider på tvers med å lage ei framsyning. Forestillinga vert presentert for publikum i storsalen fredag 15. februar kl.19.00. Gratis inngang og buss frå Bergen.

Søknadsrekord til folkehøgskulane

Søknadsrekord til folkehøgskulane

Søkninga til folkehøgskulane i Noreg slår no alle tidlegare rekordar. Inneverande år har dei 80 skulane i landet det høgste samla elevtalet nokon gong med over 7700 elevar. No viser dei foreløpige søknadstala for neste skuleår ein auke på 20 prosent.

Sjå fleire saker