Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Kvifor velje Manger ?

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekker eit breitt fagområde.

  • Skulen har moderne utstyr og fasilitetar
  • Du er tett på Bergen sitt kulturliv
  • Studietur er inkludert i prisen
  • Liten skule - tett miljø
  • Eit år med opplevingar, progresjon og læring
Her finn du oss

Søk Manger folkehøgskule!

Opptaket skjer på bakgrunn av søknaden din og det du skriv om motivasjon, interesse og forventningar. Gje utfyllande opplysningar om bakgrunnen din og om kvifor du søkjer folkehøgskule generelt og den aktuelle faglinja spesielt.

  • Opptaket startar 1. februar.
  •  Aldersgrensa er 18 år. Det kan gjerast unntak i spesielle høve.
  • Søknaden må vera fullstendig. Fyll ut alle felt.
Send søknad!

Aktuelt

Bli kjent-tur til Sætervika

Bli kjent-tur til Sætervika

Etter suksessen i fjor, vart den årvisse bli kjent-turen også denne gongen lagt til Sætervika Ungdomssenter ved Samnangerfjorden. Her finst både internat, kjøkken og ikkje minst mogelegheiter for ei lang rekkje friluftsaktivitetar. Sætervika har kanoar og robåt til disposisjon, eigen strand og badebryggje, stor ballplass, og plen til mellom anna volleyball.

Me er i gang!

Me er i gang!

Sundag 25.august er me i gang med nytt skuleår på Manger. Kring seksti elevar er i skrivande stund på veg inn portane og vert tatt imot av eit personale som verkar etter å kome i gang. Etter at alle er vel innlosjerte vert det offisiell opning av skuleåret 2019/20 i storasalen.

Sjå fleire saker