Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Kvifor velje Manger ?

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekker eit breitt fagområde.

  • Skulen har moderne utstyr og fasilitetar
  • Du er tett på Bergen sitt kulturliv
  • Studietur er inkludert i prisen
  • Liten skule - tett miljø
  • Eit år med opplevingar, progresjon og læring
Her finn du oss

Søk Manger folkehøgskule!

Opptaket skjer på bakgrunn av søknaden din og det du skriv om motivasjon, interesse og forventningar. Gje utfyllande opplysningar om bakgrunnen din og om kvifor du søkjer folkehøgskule generelt og den aktuelle faglinja spesielt.

  • Opptaket startar 1. februar.
  •  Aldersgrensa er 18 år. Det kan gjerast unntak i spesielle høve.
  • Søknaden må vera fullstendig. Fyll ut alle felt.
Send søknad!

Aktuelt

Nor i vinden

Nor i vinden

Tidlegare elev på Manger folkehøgskule, Nor Sarira, snakkar framleis varmt om året sitt på folkehøgskule. Nor, som har foreldre frå Marokko, tilhøyrer ei gruppe elevar folkehøgskulen ynskjer fleire av, nemleg elevar med innvandrarbagrunn. I eit intervju med folkehogskole.no snakkar ho om året som fleirkulturell elev på Manger.

Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

01.januar vert Hordaland og Sogn og Fjordane slått saman til Vestland fylke, og med det vert Vestland fylkeskommune Manger folkehøgskule sin nye eigar. Me ser fram mot ei spanande tid med overgangen til eit nytt storfylke og håpar på eit godt samarbeidsklima med våre nye eigarar.

Sjå fleire saker