Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Om skulen

Ein god stad å vere. Ein god stad å lære.

Kunnskap og kreativitet - trivsel og takhøgde

lh drone.png

Langhaugen er ein skule med godt og inkluderande miljø, dyktige lærarar og stor aktivitet.

Skulen har fem klassar på kvart trinn på utdanningsprogram for Studiespesialisering. I tillegg har skulen ein klasse på kvart trinn i musikk og dans på utdanningsprogram for Musikk-dans-drama. Skulen har til saman ca. 600 elevar.

Kombinasjonen av studiespesialisering, musikk og dans gir Langhaugen eit særpreg utanom det vanlege. På denne skulen finn du glede og kreativ spontanitet i kombinasjon med det seriøse.

kart langhaugen.jpg

Her er vi!

Langhaugen videregående skole ligg i Hagerupsvei, sør for Brann stadion og nord for Tveitevannet. For å kome hertil kan du til dømes ta buss nr. 21 eller 3, eller ta bybanen til Sletten eller Wergeland. 

Meir om skuleskyss

Leiinga og administrasjonen

Skulen sin historie

Langhaugen videregående skole blei tatt i bruk i 1961. Skulen var ein erstatning for Sydneshaugen skole som blei overlaten til universitetet i Bergen. Bygget er teikna av byarkitekt Eystein Michalsen. Langhaugen har hatt musikkline sidan 1986, og det første kullet danseelevar begynte i 1997. 

Miljøfyrtårn

Langhaugen er sertifisert som ein miljøfyrtårnskule. Det vil seie at vi tenker på miljøet i alt vi gjer.