Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Meir om helsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til alle elevane ved skulen. Du kan sjølv oppsøke oss om du har spørsmål eller treng nokon å snakke med. Avtalte timar hos oss blir registrert som gyldig fråvær. Tenesta ved Langhaugen videregående skole består av helsesjukepleiar Eli Hjelle Strandkleiv.

helse2.jpg

Kva kan skulehelsetenesta hjelpe deg med?

Her er nokre eksempel på ting du kan snakke med oss om:

 • Livsstil: søvn, fysisk aktivitet, kosthald, tobakk og rusmidlar
 • Kroppslege plager
 • Psykiske vanskar som depresjon, angst eller sinne
 • Konsentrasjonsvanskar
 • Spørsmål om seksualitet
 • Prevensjonsrettleiing og resept på prevensjon
 • Spørsmål om kjønnssjukdommar, evt. testing av klamydia
 • Vanskeleg forhold til mat og eting
 • Vanskelege heimeforhold
 • Uro for vener eller familie
 • Utsatt for (eller vitne til) vald eller overgrep

Opningstider

Vi held til i underetasjen, like ved biblioteket. Helsesjukepleiar Eli er til stades mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Bestill time

Du kan bestille time via telefon/epost eller berre kome innom. 

Samarbeid

Skulehelsetenesta samarbeider med skulen sine lærarar, rådgivarar og PPT (Pedagogisk - psykologisk teneste). Vi har teieplikt, og må ha samtykke frå deg dersom det er nødvendig å drøfte situasjonen din med samarbeidspartnarane våre når du ikkje er til stades.

Vi samarbeider også med helsestasjon for ungdom som held til på Engen helsestasjon i Teatergaten 4. Dei har ope måndag, tysdag og onsdag kl. 15.30-18.00.