Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Klage på karakterer

Du kan klage på standpunktkarakterer dersom du mener at reglene for å fastsette standpunkt ikke er fulgt. Klager skal sendes elektronisk via skjema som krever innlogging med MinID.

Klage på standpunkt våren 2020:
Du kan klage på standpunktkarakterer dersom du mener at reglene for å fastsette standpunkt ikke er fulgt. Klager skal sendes elektronisk via skjema som krever innlogging med MinID. Du finner mer informasjon og lenke til klageskjema her: https://www.vestlandfylke.no/standpunkt

Klagefrister:
Søndag 21. juni er hurtigklagefrist for Vg3-elever. Klager fra elever i Vg3 som sendes til skolen innen denne fristen, vil bli ferdigbehandlet før 1. juli.

Fredag 26. juni er ordinær klagefrist. Alle klager som blir sendt inn etter hurtigklagefristen 21. juni blir behandlet i august.
a
a
Vestland fylkeskommune:
https://www.vestlandfylke.no/standpunkt
Skjema elevene skal bruke ved klage på standpunkt - krever innlogging med Min ID:
https://www.vestlandfylke.no/standpunkt
Informasjon om klage på standpunkt fra utdanningsdirektoratet:
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/behandling-av-klager-pa-standpunktkarakterer-i-fag