Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Føresette

Her finn du praktisk informasjon om kvardagen på Langhaugen vgs.

Samarbeid skule-heim


Foreldremøter skuleåret 2020-2021

I løpet av skuleåret arrangerer vi fleire møte for føresette. På desse vil du få generell informasjon om skulelivet på Langhaugen og også treffe kontaktlærar og andre faglærarar for klassen. Dette skuleåret har vi følgjande datoar for møta:

For Vg1:
Måndag 31.august kl.17.00-18.00 for Vg1 i aulaen.
Onsdag 2.september kl.17.00 digitalt med kontaktlærer. Send ein epost til skulen dersom du ikkje har fått sms med informasjon om lenke til møtet.

Last ned invitasjon til Vg1 foreldremøte 31.august

Skriftlig informasjon i forbindelse med foreldremøte 31.august:
Presentasjon i powerpoint
Koronasituasjonen ved skolen
Elevhåndbok 2020-2021

Onsdag 4.november
Informasjon kommer.

Tirsdag 16.februar
Informasjon kommer.

For Vg2:
Onsdag 4.november
Informasjon kommer.

For Vg3:
Onsdag 17.mars
Informasjon kommer.

 

Tilgang til Skolearena for foresatte

I Skolearena registreres fraværet til elevane og vurderingane i dei enkelta faga. Er eleven under 18 år kan du som føresett få tilgang til Skolearena. Oppskriften finner du her.

Pålogging skolearena

 

Fråvær

Eleven er pliktig å melde frå om fråvær same dag. Dette gjer ein ved å registrere fråværet i Skolearena. Unntaksvis kan elevene sende ei melding til kontaktlæraren på It's Learning, via e-post, eller sms.

Viktig melding: Regjeringen har fastsatt midlertidige fraværsregler for perioden 24.august og ut oktober.  10%-regelen som beskrives under vil ikke gjelde i denne perioden.

Om ein elev har meir enn 10% udokumentert fråvær i eit fag, vil hovudregelen vere at ein ikkje har rett til halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget. Dersom det udokumenterte fråværet er 10-15%, og årsaka til fråværet gjer det urimeleg ikkje å få karakter, kan rektor bestemme at eleven skal få karakter. Meir utfyllande informasjon finn du i lenka under.

 

Orden og åtferd

Langhaugen vgs følgjer Fylkeskommune sitt felles ordens- og åtferdsreglement for dei vidaregåande skulane i fylket og IKT-reglement for elever i Vestland fylkeskommune.

 

 

Rettleiar- førebygging av radikalisering

Hordaland fylkeskommune har i samarbeid med Bergen kommune og RVTS Vest utarbeida ein rettleiar  for handtering av situasjonar der ein møter personar som står i fare for å bli radikalisert.