Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Føresette

Her finn du praktisk informasjon om kvardagen på Langhaugen vgs.

Samarbeid skule-heim

Foreldremøter skuleåret 2021-2022

I løpet av skuleåret arrangerer vi fleire møte for føresette. På desse vil du få generell informasjon om skulelivet på Langhaugen og også treffe kontaktlærar og andre faglærarar for klassen. Dette skuleåret har vi følgjande datoar for møta:

For Vg1:
Tirsdag 31.august for Vg1 i aulaen.

Onsdag 17.november

Tirsdag 1.februar

For Vg2:
Onsdag 17.november:

For Vg3:
Tirsdag 15.mars

Elevhåndbok 2021-2022

Last ned årets elevhåndbok.

Fråvær

Eleven er pliktig å melde frå om fråvær same dag. Dette gjer ein ved å registrere fråværet i Visma InSchool. Unntaksvis kan elevene sende ei melding til kontaktlæraren på It's Learning, via e-post, eller sms.

Viktig melding: Regjeringen forlenger unntak fra fraværsreglene ut september 2021.  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-forlenger-unntak-fra-fravarsreglene-ut-september/id2867549/

Elever slipper å dra til fastlege for å få dokumentert fravær av helsemessige grunner. Elever med milde symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme.

Om ein elev har meir enn 10% udokumentert fråvær i eit fag, vil hovudregelen vere at ein ikkje har rett til halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget. Dersom det udokumenterte fråværet er 10-15%, og årsaka til fråværet gjer det urimeleg ikkje å få karakter, kan rektor bestemme at eleven skal få karakter.

Orden og åtferd

Langhaugen vgs følgjer Fylkeskommune sitt felles ordens- og åtferdsreglement for dei vidaregåande skulane i fylket og IKT-reglement for elever i Vestland fylkeskommune.

Visma InSchool

Vestland fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som sitt skuleadministrative system. VIS skal brukast av elevar, tilsette og føresette.  Les meir om kva informasjon du finn der og korleis du loggar deg inn her.

Rettleiar- førebygging av radikalisering

Hordaland fylkeskommune har i samarbeid med Bergen kommune og RVTS Vest utarbeida ein rettleiar  for handtering av situasjonar der ein møter personar som står i fare for å bli radikalisert.