Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Her finn du informasjon om rådgivarar, helsetenester, elevrådet, IKT-tenesta, biblioteket og kantina. Det meste om dei fleste, altså.

Kva kan vi hjelpe deg med?

Elev- og lærlingombodet i Vestland

Sigrid Isdal og Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Sigrid eller Venke om. Dei passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Dei har teieplikt! 

Profilbilde av Sigrid Isdal
Sigrid Isdal
40403145

 

Meir informasjon finn du på Vestland fylkeskommune si nettside. Du finn dei også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Vestland).

Rådgivarar

Hos Elin og Ewoud kan du få hjelp med:

 • personlege eller sosiale vanskar som har betydning for skulearbeidet
 • utfylling av stipend- og lånesøknader
 • tilrettelegging ved prøvar/heildagsprøvar
 • spesielle hjelpemiddel som lydbøker, programvare etc.
 • vidare studieval og yrkesval (karriererettleiing)
 • studier i utlandet

Elin og Ewoud har kontor til høgre for monitoren i aulaen.

 

Rådgivar
Profilbilde av Elin Strand
Elin Strand
55363160

 

Rådgivar
Profilbilde av Ewoud Van Veen
Ewoud Van Veen
55361405
helse.jpg

Helsetenesta

Skulehelsetenesta omtalast gjerne som barn og unge sin bedriftshelseteneste. Dette er ein gratis, lett tilgjengeleg drop-in teneste på skulen. Skulehelsetenesta tilbyr rettleiing, helseundersøking, vaksinering, oppfølging og ved behov også vidare henvisning. Skulehelsetenesta har teieplikt, men samarbeider med heim, skule og øvrig hjelpeapparat der dette er naudsynt eller ynskjeleg.

Helsesjukepleiar på Langhaugen er Eli Hjelle Strandkleiv.

Helsesjukepleiar er til stades mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Du finn ho i underetasjen, inn døra til høgre for biblioteket.

Du kan kontakte helsesjukepleiar på epost: EliHjelle.Strandkleiv@bergen.kommune.no eller på telefon 55364772 

 

 

Meir om helsetenesta

Kantina

Er du svolten på mat eller sosial kontakt? I kantina, som ligg i 1. etasje, kan du la deg freiste av god, sunn og heimelage mat. Du får servert påsmurt og supper. Som regel finn du medelevar du kan slå av ein prat med også. Opningstida er kl. 10:00-14:00. 

Og du, hugs å rydde opp etter deg, så blir det koselegare og meir appetittleg for alle.

kantine h2019.jpg

 

elevrådet.jpg

Elevrådet

Alle klassane ved Langhaugen er representert i elevrådet. Rådet plar å ha møter éin gong i månaden, som regel i fritimen på tysdag.

Elevrådsstyret 2020-21

 • Stina T. Wolter 3C (leiar)
 • Anne Aurora Ekeland Bjørkly 2B (nestleiar)
 • Ådne Hernes 3E (styremedlem) 
 • Abdirashid Mohamoud ("Abdi") 1C (styremedlem)
 • Fredrik S. Blichfeldt 3MM (styremedlem)
nye nettsider.jpg

IKT-tenesta

IKT-konsulent Stig held til på kontor 134, til høgre for scenen i aulaen. Hos han kan du få teknisk støtte til datamaskina di.

IKT-konsulenten hjelper deg med blant anna

 • Nettverksproblem
 • Utskrift
 • Problem med programvareinstallasjon
 • Feil ved operativsystem
 • Maskinvarefeil
 • Andre tekniske spørsmål knytt til skule-PC-en din.

Stig er tilgjengeleg kvar dag mellom kl. 08:30 og 15:30.

IMG_2400.JPG

Biblioteket

Opningstider: Måndag-fredag kl. 08:15 til kl. 15:30. 

Biblioteket finn du i 1. etasje, inn døra til venstre for kantina. 

Hos oss kan du låne bøker, lese blad, gjere gruppearbeid, lekser eller spele spel i sofakroken. Spør gjerne om hjelp viss det er noko du lurar på. Bibliotekaren kan komme med bokanbefalingar og rettleie deg i søk i databasar og på internett.

Finn du ikkje det du leitar etter er det godt mogleg bibliotekaren kan hjelpe deg å skaffe det enten frå eit anna bibliotek eller ved å kjøpe det inn.

På internett er biblioteket alltid ope: Søk i biblioteket si samling i websøk der du også kan bestille og fornye lån i Mappa mi. Biblioteket er også på It's Learning.