Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjonsmøte for Vg3-foresatte

Vi ønsker foresatte til elever i Vg3 velkommen til infomøte på skolen mandag 18. mars fra kl. 19 til 20. På møtet vil vi informere om avslutning av skoleåret, russetid, eksamen, vitnemål og videre studier.

Livet på Langhaugen

Klimastreik torsdag 14. mars

Opplæringsdirektøren i Hordaland har sendt ut informasjon til alle dei offentlege vidaregåande skulane om at streiken vert registrert som udokumentert fråvær. Unntaket er i fag/timar som ein kan knyte direkte opp mot streiken, til dømes i faget politikk. Vi har informert leiar av elevrådet og personalet om dette, samtidig som vi fullt ut støttar aksjonen.

Morgonstund har graut i munn

Morgonstund har graut i munn

Alt tyder på at det utenkjelege er tenkjeleg. For kven skulle trudd at havregrauten framleis var moderne? Elevane på Langhaugen, tydelegvis!

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Den 11.12.2018 vedtok Fylkestinget at elevar i dei vidaregåande skulane i Hordaland fylke skal få gratis vaksine i 2019. Gratis meningokokkvaksine er eit førebyggjande helsetiltak som blir innført i 2019.