Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elektrofag med spesiell studiekompetanse

Elektrofag med spesiell studiekompetanse passar for deg som har ein draum om å bli ingeniør. Ved å kombinere elektrofag og studiespesialisering tilbyr vi eit opplæringsløp som er spesialtilpassa for ungdom som vil bli ingeniør eller sivilingeniør.

Vi tilbyr

Laksevåg og Bergen Maritime videregående skole er den einaste skulen som kan gi dette tilbodet i Vestland.

Opplæringa er 3-årig, og består av programfag elektrofag, programfag realfag og fellesfag.

Kvifor elektrofag og spesiell studiekompetanse?

Denne utdanninga er krevjande og stor eigeninnsats er nødvendig. Men den gir deg samtidig gode valmogelegheiter etter fullført skule.

Den største fornøyelsen kjem den dagen du som nyutdanna ingeniør skal søke jobb og kan vise til solid yrkeskompetanse innan fagområdet.

Fag og timetal

NA fag og timeplan.JPG

Første året

2_c.jpg

Elektrofag med spesiell studiekompetanse (3-årig)

  • Spesiell studiekompetanse
  • Praksisnær opplæring
  • Bedriftsbesøk og foredragsholdere frå næringslivet.
  • 4 uker arbeidspraksis i bedrift (VG2).

Programfag og yrkesfagleg fordjupning er jamt fordelt over dei to første åra og fellesfag er fordelt over 3 år med hovudtyngde det 3. året. Programfaga tilsvarer Vg1 Elektrofag og Vg2 Elenergi og dekker data- og elektronikksystemer, elenergi- og automatiseringssystemer.

I tillegg kommer fellesfaga som kreves for å kome inn på ingeniørstudier, inkludert matematikk R1 og R2 og Fysikk 1.

KONTAKTINFO

Avdelingsleiar Elektro og datateknologi
Roald Meidell