Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr

Laksevåg og Bergen maritime videregående skole ønskjer å gi deg ein brei inngang til bygg- og anleggsfaga og gi eit godt grunnlag for vidare val av utdanning og yrke.

Programfaga skal gi deg grunnleggande ferdigheiter i bygg- og anleggsteknikk og fremje arbeidsglede, gode arbeidsvanar og evne til samarbeid.

I yrkesfagleg fordjuping vil du få prøve ut ulike yrkesfag, slik at du kan finne ut kva du ønskjer å utdanne deg til.

Kvifor bygg- og anleggsteknikk?

Er du eleven som gjerne vil jobbe praktisk? Bruke hendene dine til å skape noko? Drøymer du om å bli røyrleggjar, tømrar,malar, murar, anleggsmaskinførar, blekkslagar eller snikkar?

Laksevåg og Bergen maritime videregående skole har breidde og fagleg tyngde i dei fleste handverksfaga.

Her legg du grunnlaget du må ha for å ta praktisk opplæring i ei bedrift. Er du motivert, uthaldande og i brukbar fysisk form – og samarbeider greit med andre? Då bør du sjekke ut tilboda på Bygg- og anleggsteknikk.

Første året

byggVg1.jpg

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk


Vg1 er felles for alle som går på Bygg- og anleggsteknikk.

Mykje praksis blir vektlagd. Elevane får kjennskap til 20 ulike byggfag. Alle vel å fordjupe seg i eit fag og får prøve dette faget i ei bedrift.

På Bygg- og anleggsteknikk får alle elevar praktiske og varierte arbeidsoppgåver, og delar av undervisninga kan bli lagt til byggeplassar.

Vi har fire Vg1 klassar.

Organisering av opplæringa
På Vg1 Bygg- og anleggsteknikk får du grunnleggande opplæring og moglegheit til å prøve ut ulike sider av bygg- og anleggsyrka. Dette skjer gjennom fleire ulike modular.

I andre halvår vel du fordjupingsmodular og får dermed fordjupe deg i lærefag som interesserer deg mest. Denne opplæringa skjer i bedrift. Ein stor del av opplæringa er praktisk retta etter PPD-modellen. Det vil seie at du planlegg eit arbeid, produserer (utfører) det du har planlagt, og dokumenterer det du har gjort.

I mange tilfelle jobbar du tverrfagleg, t.d. kan dokumentasjonen du skriv godt foregå i norsktimane.

Andre året

ByggVg2.jpg

Vg2 Tømrar

På Vg2 Tømrar får du opplæring i bygging og montering av ulike typar trekonstruksjonar. Programområdet omfattar og produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehald av bygningar.

Tømrarfaget treng sjølvstendige utøvarar som er nøyaktige, nytenkande og miljømedvitne. Du må og kunne samarbeide med andre, ha god materialkunnskap, god kommunikasjonsevne, praktisk sans og godt handlag.

Som tømrar kan du få jobb i tømrar-, entrepenør-, eller byggefirma.

Sentrale arbeidsområde er

  • konstruksjons- og innreiingsarbeid i bygningar
  • produksjon og montering av element og modular
  • rehabilitering og vedlikehald av bygningar
  • tegning og konstruksjonsforståing
  • arbeidsplanlegging og drift av byggeplassar

Skuleln har eit særs godt samarbeid med næringslivet. Elevane på VG2 Tømrar får deler av den praktiske opplæringa i bedrift.

Kontaktinfo

Avdelingsleiar Bygg- og anleggsteknikk
Profilbilde av  Ingvar Jarle Nilssen
Ingvar Jarle Nilssen
55349875