Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

ENDRINGER I OPPLÆRINGEN MANDAG 9.11

ENDRINGER I OPPLÆRINGEN MANDAG 9.11 TIL FREDAG 20.11 PGA ØKT SMITTEFARE I BERGEN

Opplæringsdirektøren ønsker at vi prioriterer en så normal form for opplæring som mulig - med fysisk undervisning i skolebygget.
Vi følger derfor timeplanen.

Samtidig krever smittehensyn nå at vi skal vi holde 1 meters avstand også i klasserom og på verksted, i tillegg til i fellesarealene. Vi må derfor redusere antallet elever som er til stede på skolen samtidig.

For å klare dette deler vi de fleste klassene i 2- slik at halve klassen får opplæring i skolebygget mandag -onsdag og fredag og den andre halve klassen tirsdag og torsdag. Og motsatt uken etter.

Kontaktlærer deler klassen og informerer elevene om hvem som skal møte hvilke dager.

Følgende klasser deles ikke og møter som vanlig på skolen/arbeid hele uken; 2BABYa og 2BABTb, 3ELNA, HTTIP.
Vg1BA deles i 2 og den ene halvdelen møter 2 dager den ene uken og den andre halve klassen møter 2 dager uken etter.

Lærer gir opplæring til elevene som er på skolen og legger i tillegg ut oppgaver til de elevene som ikke er på skolen.

Sammenslåtte klasser i fellesfag har digital undervisning i fellesfagene. Med digital undervisning menes at klassen møter lærer på Meet, Zoom el l., i tillegg til ev oppgaver på ITSL.

Kroppsøving gjennomføres som egentrening - lærer informerer.

Utplassering gjennomføres som normalt og følger smittereglene på arbeidsplassen/i bransjen.

 Vennlig hilsen

Tove Føsund
Rektor