Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilrettelagte grupper

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elevar som har behov for det. Gruppene er knytt opp mot eit utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Få grunnkompetanse og sosial læring

Ikkje alle har dei same føresetnadane for å gjennomføre vidaregåande skule. Nokre av elevplassane blir tildelt søkjarar med behov for spesiell tilrettelegging. Det vil seia at desse elevane ikkje konkurrerer om plass ut fra karakterane dei fikk på ungdomsskulen.

Målet er å gje elevane  grunnkompetanse. Det blir lagt vekt på sosial læring og anna trening for framtidig arbeid - læring gjennom praksis er en sentral metode.

Tilrettelagt opplæring

Elevar som har rett til spesialundervisning og som ikkje er klare for å følgje eit ordinært undervisningstilbod i den vidaregåande skulen kan få tilrettelagt opplæring i ordinære Vg1- og Vg2-program. Målet for opplæringa, kan vere fagbrev eller kompetanse på lågare nivå.
Gruppene er på 8-10 elever. For nokre av elevene er det aktuelt å følgje opplæringa i gruppen  over fleire år, for andre kan det væra aktuelt å gå over til ordinære grupper på Vg1 eller Vg2.

Søk utdanningsprogram her Søk tilrettelagt undervisning her

Kontakt oss

Avdelingsleiar tilrettelagte grupper og avd. Valekrossen
Profilbilde av  Jannice Rasmussen
Jannice Rasmussen
53475707