Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. På Vg2 kan du velje mellom mange fagområde. Etter 2 år på skule er det vanleg å søke læreplass for å ta fagbrev. Både før og etter læretida kan du ta påbygging til generell studiekompetanse.

Vi tilbyr:

 • Vg1 Teknologi- og industrifag (TIF)
 • Vg2 Industriteknologi (TIPPIN)
 • Vg2 Kjemiprosess

På KVV har vi eit stort og moderne verkstadlokale, og vi gjev ei spanande undervisning med veksling mellom praksis og teori.  Utdanninga har fokus på samarbeid mellom skule og bedrift.  Denne fagplattforma er det etterspurnad etter i mange bransjar.

Søk opptak

Kvifor velje teknikk og industriell produksjon (TIP)?

Har du praktisk sans og godt handlag? Har du interesse av å arbeida med teknologisk utstyr i jobben din? Då er programområdet TIP noko for deg.

Kva kan du mellom anna bli?

 •  CNC-operatør
 •  Sveisar
 •  Platearbeidar
 •  Industrimontør
 •  Industrirøyrleggjar
 •  Faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri

Meir om yrkesvalg innan TIP på vilbli.no 

Les meir om Teknikk og industriell produksjon

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal VG1 Timetal VG2
Norsk 0 4
Engelsk 5 0
Matematikk 3 0
Naturfag 2 0
Samfunnsfag 0 3
Kroppsøving 2 2
Felles programfag 17 17
Yrkesfagleg fordjuping (YFF) 6 9
Sum timetal pr. veke 35 35

Første året

_DSC0341.jpg

Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP)

På Vg1 har vi fylgjande programfag:

 • Produksjon
 • Tekniske tenester
 • Dokumentasjon og kvalitet
 • Prosjekt til fordjuping

Desse faga gjev deg ei praktisk, variert og teknisk grunnopplæring, og ei brei plattform for vidare yrkesval.

Andre året

MWF4041.jpg

Vg2 Industriteknologi (TIPPIN)

Har du praktisk sans, godt handlag og er nøyaktig?

Er du god på å samarbeide og samtidig sjølvstendig kan dette vera noko for deg, dersom interessa for ny teknologi er til stades

Utdanningsprogrammet fører fram til diverse yrker innan:

 • teknisk industri
 • skipsindustri
 • tekoindustri
 • bilindustri
 • kjemisk prosessindustri og i oljebransjen

Helse, miljø og tryggleik står sentralt i desse yrka, kor det å arbeide etter prosedyrer og teikningar, og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

Prosessfag.jpg

Vg2 Kjemiprosess

Programfaga i kjemiprosessfaget skal gje deg ei praktisk og variert opplæring innan kjemiske og metallurgiske
produksjonsmetodar. Gjennom programfaget vil du få utvida prosessforståing, kostnads- og miljøforståing og i tillegg kritisk vurderingsevne og evne til problemløysning.

Praktisk arbeid saman med andre vil stimulera til respekt, toleranse, likeverd, samarbeid og kommunikasjon.

Opplæringa tek sikte på at du skal læra å arbeida sjølvstendig etter prosedyrar og standardar, få ei positiv haldning til HMT- arbeid, rapportera feil og avvik og få ei god oppleving av toleranse, menneskeverd og arbeidsmoral. Opplæringa skal gje elevane praktiske dugleikar ved hjelp av forsøk, arbeid i verkstad, laboratorium og prosesshall.

Ut i lære

Etter 2-3 år i skule kan du søke læreplass i godkjente lærebedrifter.

Lurer du på korleis du søker læreplass eller kva som er godkjente lærebedrifter? Informasjon om dette finn du ved å følge lenkja Bli lærling under. Læreplass søker du på vigo.no.

Bli lærling Søk læreplass

 
Kontakt oss

Teamleiar
Profilbilde av Kjetil Sunde
Kjetil Sunde