Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Vi tilbyr:

 Vg1 er felles for alle som har valt studiespesialisering.

På Vg2 og Vg3 kan du kan velje frå dei programfaga vi tilbyr under Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi. Du kan og velje det valfrie programfaget Breiddeidrett frå programområdet Idrettsfag.

Søk opptak

 Kvifor velje studiespesialisering?

Studiespesialisering passar for deg som liker å arbeide med teoretiske fag.
Studiespesialisering gjev eit breitt  grunnlag for vidare studier. Alt etter kva  programområde og programfag du vel, vil du kunne oppnå generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse.

Les meir om studiespesialisering

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal VG1 Timetal VG2 Timetal VG3
Norsk 4 4 6
Matematikk 5 3 0
Engelsk 5 0 0
Naturfag 5 0 0
2. framandspråk 4 4 0
Samfunnsfag 3 0 0
Geografi 2 0 0
Historie 0 2 4
Religion og etikk 0 0 3
Kroppsøving 2 2 2
Programfag 0 15 15
Sum timetal pr. veke 30 30 30

Første året

MWF4218.jpg

På Vg1 studiespesialiserande må du velje eit framandspråk i tillegg til engelsk.

Vi tilbyr:

 • Spansk 1 og 2
 • Tysk 2

Det språket du vel på Vg1 må du òg ha på Vg2. Om du ikkje har hatt framandspråk på ungdomsskulen, må du ta Spansk 1 og ha faget både på Vg2 og Vg3.

Andre året

MWF3955.jpg

På Vg2 vel du fordjupning innan to fag på ditt eige programområde. Det tredje fordjupningsfaget kan du velje frå andre programområde.

 Realfag:

 • Matematikk R1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Biologi 1 eller 2
DSC0588.jpg

Språk, samfunnsfag og økonomi

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 eller 2
 • Økonomistyring
 • Sosiologi og sosialantroplogi eller Sosialkunnskap
 • Internasjonal engelsk

 

 

 

Du skal ha same framandspråk som du hadde på Vg1

Du kan og velje Breiddeidrett

Tredje året

DSC0207.jpg

På Vg3 fortset du med dei to programfaga du fordjupa deg i på Vg2. I tillegg vel du eit tredje programfag.

Realfag:

 • Matematikk R1 eller R2
 • Fysikk 1 eller 2
 • Kjemi 1 eller 2
 • Biologi 1 eller 2
DSC0472.jpg

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Entrepenørskap og bedriftsutvikling 1 eller 2
 • Økonomistyring eller Økonomi og leiing
 • Sosiologi og sosialantropologi eller Sosialkunnskap
 • Internasjonal engelsk eller Engelskspråkleg litteratur og kultur

 

 

Valfritt programfag: Breiddeidrett 1 eller 2. 

Obligatorisk / valfritt programfag: Spansk.

VEGEN VIDARE

Med studiekompetanse kan du søkje opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom Samordna opptak. Her får du og informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane. Har du ikkje bestemt deg kan du få gode tips på utdanning.no

Utdanning.no Samordna opptak

 
Kontakt oss

Assisterande rektor / avdleiar. stab.
Profilbilde av Hilde Svalbjørg
Hilde Svalbjørg
53475713