Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Avdeling Valekrossen

På Valekrossen skule er du elev på Kvinnherad vidaregåande skule, men får tett oppfølging og undervisning i små grupper. Tilbodet er tilpassa elevar med psykiske vanskar som treng å fullføre heile eller delar av vidaregåande opplæring. Omfang og innhald i tilbodet kan variera og vi legg vekt på individuell tilrettelegging. Skulen held til i eigne lokaler på Valen sjukehus.

 

Skulen har følgjande tilbod

 

Grunnkompetanse

Dersom du av ulike grunner ikkje får full yrkes- eller studiekompetanse etter vidaregåande opplæring, får du eit kompetansebevis som viser den kompetansen du har fått. Dette kan være aktuelt om du stryk i eit fag, sluttar i løpet av utdanninga eller av andre årsaker har vanskar med å fullføre eit vanleg utdanningsløp. 

Vidaregåande opplæring

1. Ønskjer du ein yrkesfagleg utdanning kan du ta fellesfaga hos oss. Yrkesfaga og prosjekt til fordjuping må du ta anten på Kvinnherad vidaregåande skule eller på ein annan vidaregåande skule. NB! Vi tilbyr tilbyr Helse - og oppvekstfag på Valekrossen frå hausten 2022.

2. Er målet ditt studiespesialiserande kan du ta fellesfaga pluss påbygg hos oss. Programfaga, utover dei som er nemd under dette punktet, og prosjekt til fordjuping må du ta anten på Kvinnherad vidaregåande skule, ein annan vidaregåande skule eller som privatist. Faga: Media og informasjonskunnskap, spansk, geografi og religion vert tilbode som programfag dersom det er tilstrekkeleg med søkjarar.

3. Er du minst 23 år i søknadsåret og ha 5 års arbeidspraksis og / eller vidare utdanning kan du oppnå generell studiekompetanse gjennom å ta dei 6 obligatoriske fellesfaga: dei seks obligatoriske fellesfaga: Norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk og naturfag, samt påbygg i norsk, matematikk, naturfag og historie

4. Du kan og ta enkeltfag og oppnå såkalla grunnkompetanse.

Søknad og inntak Skjønnsmessig vurdering

Vil du snakke med oss. Vi kan svare på det du måtte lure på om dette fagtilbodet.

Avdelingsleiar studiespesialiserande
Profilbilde av  Runhild Kjeldaas
Runhild Kjeldaas
53475715

 

Kontaktperson
Profilbilde av  Julie Holmedal Askeland
Julie Holmedal Askeland
97738651