Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevinntak Valekrossen

Søknadsfristen til hovudopptak er 1. februar, men vi tek og opp elevar elles i skuleåret, dersom vi har ledig kapasitet.

Tildeling av skuleplass skjer etter følgjande prioritering.

  1. Søkjarar med ungdomsrett, dvs. ungdom i aldersgruppa 16 til 25 år som ikkje tidlegare har fullført fullverdig vidaregåande opplæring
  2. Søkjarar med vaksenrett som ikkje tidlegare har fullført vidaregåande opplæring.
  3. Andre søkjarar utan rett som har behov for/ nytte av opplæring ved skulen.

Elevar mellom 16 til 25 år blir prioritert i inntaket. Skulen tek imidlertid òg inn  søkjarar over 25 år som ønskjer å fullføre vidaregåande opplæring, eller nytta seg av våre andre tilbod.

Elevane skal søkje på vigo.no og i tillegg sende digitalt skjema med vedlegg på hfk.no, innan 1. februar.

Ta kontakt med skulen for meir informasjon om søknadsrutinar. Skulen kan også ta inn elevar elles i året, dersom det er ledig kapasitet. Søkjarane må ha med uttale frå behandlar som vedlegg til søknaden.

Søknaden sendes direkte til skulen: Kvinnherad vidaregåande skule, avd. Valekrossen skule, Sjukehusvegen, 5451 Valen.