Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Smittevern for vidaregåande skule

Undervisninga og skulekvardagen ved Kvinnherad vgs er i dag i samsvar med  grønt nivå i trafikklysmodellen. Dei viktigaste smittevernstiltaka på grønt nivå er: 

  • Ingen sjuke skal møta på skolen, sjølv med milde symptom. 
  • Det er viktig å halde avstand der det er mogleg. 
  • Normalt reinhald og god handhygiene

Meir informasjon om smittevern og førebyggjande tiltak er å finna udir sine temasider: 

Informasjon om koronatiltak

Korleis får føresette tilgang til Visma InSchool  

VIS hentar informasjon om elevens føresette frå det sentrale folkeregisteret (DSF). Føresette som er registrert med foreldreansvar i DSF, overførast med namn og folkeregistrert adresse.

 

 Av omsyn til personvernet kan vi ikkje hente informasjon om føresette til elevar over 18 frå DSF. Elevar over 18 kan etter samtykke tillete skulen å gi føresette tilgang til VIS. I slike tilfeller må føresette registrerast manuelt.

 

Korleis logge seg på Visma InSchool