Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

OPNING AV SKULEN

Frå og med måndag 11. mai opnar vi gravis opp skulen for undervising for alle skulen sine elevar. Skulekvardagen blir ikkje heilt slik den var før skulestenginga, men vi har som mål at alle elevane skal få noko av undervisninga på skulen i tida framover. Elevane vil såleis ha ein kombinasjon av opplæring på skulen og nettundervisning. Informasjon om kva klasser og grupper som skal møta på skulen vert lagt ut til elevane på It´s Learning.

STØTTETELEFON

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.»
Link: Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemie

Kvv infoside Korona-pandemien

Regjeringa har bestemt å avlyse alle skriftlege eksamenar i vidaregåande skule våren 2020. Alle elever får vitnemål sjølv om eksamen vert avlyst. 
UDIR: Alle eksamener for på 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst

KORONA-INFO PÅ FLEIRE SPRÅK

Nasjonalt senter for flerkluturell opplæring (NAFO) har på sine sider samla informasjon om korona på fleire språk. Meir info her:

Korona-informasjon på fleire språk

 

 

Informasjon til born og unge om det nye koronaviruset

 

 

FOLKEHELSEINSTITUTET

VESTLAND FYLKE

VESTLAND FYLKE