Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Raudt nivå ved skulane i Vestland fylkeskommune

Regjeringa gjekk søndag kveld ut med ei oppmoding om at det skulle innførast raudt smittevernnivå  ved alle vidaregåande skular i landet frå og med måndag 4. januar, til og med 18. januar 2021.I skrive under finn du/de informasjon om korleis undervisninga vil bli gjennomført ved skulen den næraste tida og kva det er særskilt viktig å ha fokus på i den tida det er raudt smittevernnivå ved skulen.

Infoskriv raudt smittevernsnivå frå 4. januar 2020

På desse sidene kan du finna viktig informasjon om kva smittevernstiltak som gjeld no ved skulestart:

 

KVV- infoside Korona-pandemien

 

Korona-informasjon på fleire språk

 

 

Informasjon til born og unge om det nye koronaviruset

 

 

FOLKEHELSEINSTITUTET

VESTLAND FYLKE

VESTLAND FYLKE