Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

STØTTETELEFON

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.»
Link: Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemie

STENGDE SKULAR

Skulen er stengd inntil vidare.
Vi har telefontid kvar dag kl.09.00 - 10.00 og 13.00 - 14.00.
Eller send oss ein e-post på post.kvv@vlfk.no så svarer vi så snart vi kan.
 

Alle vidaregåande skular i Vestland vert stengde frå og med fredag 13. mars. Dette gjeld i første omgang fram til og med 13. april. 

Kvv infoside Korona-pandemien

Regjeringa har bestemt å avlyse alle skriftlege eksamenar i vidaregåande skule våren 2020. Alle elever får vitnemål sjølv om eksamen vert avlyst. 
UDIR: Alle eksamener for på 10. trinn og alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst

KORONA-INFO PÅ FLEIRE SPRÅK

Nasjonalt senter for flerkluturell opplæring (NAFO) har på sine sider samla informasjon om korona på fleire språk. Meir info her:

Korona-informasjon på fleire språk

 

 

Informasjon til born og unge om det nye koronaviruset

 

 

FOLKEHELSEINSTITUTET

VESTLAND FYLKE

Stenger alle vidaregåande skular

Stenger alle vidaregåande skular

OPPDATERT 25.  MARS: Alle vidaregåande skular i Vestland er stengde. Dette gjeld no fram til 13. april.  Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden. Målet er å halde opp den faglege progresjonen til elevane.

VESTLAND FYLKE