Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Vg2 studiespesialisering I USA

Kan du tenkja deg å ta Vg2  studiespesialisering i utlandet? Då kan eit år i Missouri, USA, vera noko for deg.

Saint Paul Lutheran High School

Me tilbyr Vg2 studiespesialiserande i USA. Elevar frå heile Hordaland kan søkja om skuleplass ved samarbeidsskulen vår St. Paul’s Lutheran High School, Concordi, Missouri, USA. Opplegget er ein del av Hordaland fylkeskommune sitt tilbod om å ta Vg2 i utlandet. Alle som har fullført Vg1 studiespesialisering og som er folkeregistrert i Hordaland kan søkja på tilbodet.

Undervisninga ved skulen i USA vil så langt som råd er følgja norske fagplanar. Kvam vidaregåande skule har ansvar for elevane og vil følgja dei opp både fagleg og sosialt.

Etter endt skoleår i USA vender elevane attende til heimeskulane sine i Hordaland og kan gå direkte inn i Vg3 Studiespesialiserande utdanningsprogram.

Kven passar dette for?

Eit skuleår i USA er krevjande. Du må beherske engelsk godt, ha evne til omstilling til nye forhold og kunne arbeide sjølvstendig og målretta.

Å vera utvekslingsstudent

Katrina Børve var utvekslingselev i skuleåret 2014/2015. Les om hennar opplevingar.

Eitt år i USA

 

 

Innkvartering og opphald

St. Paul’s Lutheran High School er ein internatskule med om lag 200 elevar. Elevane bur på skulen og får alle måltid der. Skulen byggjer på kristne grunnverdiar og har ein del reglar som må følgjast. Elevane vert innkvarterte i tomannsrom, som oftast med ein ikkje-norsk elev. Det er forskjellige internat for jenter og gutar. 

 

Besøk

Øystese gymnas arrangerer kvart år ein tur der familie og vennar kan vitja klassen og vera turistar i USA.

Kontaktlærar Kurth Ystebø saman med elevar og familiane deira.
Saint Paul Lutheran High School

 

Økonomi

Elevane får stipend frå lånekassen til å dekkje reise og bu-utgifter ved skulen. Undervisninga blir dekkja av Hordaland fylkeskommune.

Slik søkjer du 

  1. Søk på vigo.no: Vg2 studiespesialisering utland, Øystese gymnas (må vera prioritert som nr. 1)    
  2. Send inn tilleggsdokument til Øystese gymnas (tilleggsskjema USA)
  3. Skriv eit essay på omlag ei A4 side om deg sjølv (på engelsk)    
  4. Send inn kopi av karakterane dine for 1. termin (Vg1)

Tilleggsdokumenta bør sendast inn samla før vinterferien.
Det blir gjennomført intervju av aktuelle søkjarar litt seinare på våren.

Endeleg inntak til klassen i USA blir gjort etter individuell vurdering av søkjarane i samband med det ordinære inntaket til Vg2 Studiespesialiserande utdanningsprogram.

St. Paul Lutheran High School

Skulen ligg i byen Concordia i staten Missouri, sør-vest frå Chicago. Det er ein kristen skule med tradisjonar tilbake til 1883. Elevmassa er sett saman av lokale studentar og utvekslingsstudentar frå ei rekkje land. 

The “mission” of Saint Paul is to provide curricular and co-curricular experiences in a Christian environment that equip students for joyful, faithful service to Christ and His world.

Saint Paul Lutheran High School

Vg2 i utlandet

Fleire vidaregåande skular i Hordaland har tilsvarande samarbeid som det me i Øystese har med Saint Paul Lutheran High School. Alle elevar i Hordaland har høve til å søkja på desse tilboda. Du kan søkja på skuleplass i Frankrike, Storbritannia, Tyskland eller USA.

Ta gjerne kontakt!

Kontaktlærar USA:

Undervisningsstilling
Profilbilde av Kurth Ystebø

Kurth Ystebø

Send e-post

 

Ass. rektor/Avd. leiar Øystese
Profilbilde av Samson Håland

Samson Håland

Send e-post 95977531