Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Kvifor velja oss?

Me er ein liten skule med godt miljø. "Alle veit kven alle er". I følgje elevundersøkingar som er gjort, så trivst elevane godt. Me har lite fråvær og få elevar som sluttar. Lærarane har mykje erfaring. Fagleg fokus er i sentrum. Innan idrett, så er me blant dei beste skulane i volleyball. Me tilbyr Vg2 i USA. 

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering på vilbli.no

Studiespesialisering

Vg1 er felles for alle som vel studiespesialisering. I Vg2 og Vg3 er halvparten av undervisninga programfag som du vel sjølv.

Programområda våre:

 • Realfag: Fysikk, kjemi, matematikk, informatikk (R1/R2 - S1/S2) og biologi
 • Samfunnsfag/språk/økonomi: Rettslære, psykologi, sosialkunnskap, sosiologi og sosialantropologi
 • Valfrie programfag: Breiddeidrett og toppidrett (volleyball og fotball)
Vg2 i USA Søk opptak Korleis søkja opptak

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Norsk 4 4 6
Engelsk 5 0 0
Samfunnsfag 3 0 0
Historie 0 2 4
Naturfag 5 0 0
Geografi 2 0 0
Matematikk 5 3 0
2. framandspråk 4 4 0
Religion og etikk 0 0 3
Kroppsøving 2 2 2
Programfag 0 15 15
Sum timetal per veke 30 30 30

Første året

gruppe2.jpg

Obligatoriske  fag

 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving
 • Norsk
 • Geografi
 • Naturfag
 • Matematikk: Praktisk (1P) eller teoretisk matematikk (1T)
 • Språk: spansk eller tysk

Valfrie programfag

Læreplanar studiespesialisering Vg1
Utvekslingselevar i Nürnberg

Utvekslingsprogram Nürnberg

Kvam vidaregåande skule arrangerer utveksling av elevar med Montessori Fachoberschule Nürnberg i Tyskland. Våre elevar på studiespesialisering kan søkja om å vere med til Nürnberg i to veker i november/desember. Me tar imot elevar frå Nürnberg og skaffar praksisplassar til dei i Kvam. 

Det vert ikkje elevutveksling i skuleåret 2020/21.

Utvekslingsprogram Nürnberg

 

Spoersmaal.jpg

Les meir om faga våre

Her finn du kort informasjon om alle obligatoriske og valfrie fag Øystese gymnas tilbyr frå Vg1-Vg3. Fellesfaga er dei obligatoriske faga.

Fellesfag Realfag Språk Breidde- og toppidrett

 

Læreplanar for studiespesialisering

Andre året

lærar_klasserom2.jpg
Ein kan velja mellom mange ulike idrettsaktiviteter på samarbeidsskulen i USA.

Obligatoriske  fag

 • Norsk
 • Historie
 • Matematikk: 2P, S1 eller R1
 • Språk: spansk eller tysk

Programfag

Du må velja 3 programfag. Dersom det er praktisk mogeleg kan du velja fleire fag. Du må ha to av faga i både Vg2 og Vg3. 

Valmoglegheiter

Ønskjer du å ta Vg2 i USA?

Då kan du søkja om å ta Vg2 ved samarbeidsskulen vår i USA, Missouri. 

Vg2 i USA

Tredje året

tavle_foredrag.jpg

I Vg3 er norsk, religion og historie obligatoriske fag.

I tillegg kjem programfag du valde i Vg2, pluss eitt valfritt programfag i tillegg.

I løpet av tre år, skal alle ha 90 timar med fellesfag og programfag. Norsk, historie, kroppsøving og religion og etikk er fellesfag i Vg3.

Programfag

I løpet av Vg2 og Vg3 må du fortsetja med to av programfaga du hadde i Vg2.  Hadde du fire programfag i Vg2, kan du ha to programfag i Vg3. Du kan sjølvsagt ta fleire enn seks programfag om du ønskjer det. På Vg3 kan du velja følgjande programfag

 • Realfag: Biologi, fysikk, kjemi og matematikk
 • Informasjonsteknologi
 • Rettslære, sosialkunnskap og psykologi
 • Språk: Engelsk, tysk og spansk
 • Valfrie programfag: Toppidrett, breiddeidrett eller musikk

Vegen vidare

Har du bestemt deg for kva du vil bli? På utdanning.no  finn du mykje informasjon om høgare utdanning. Du kan til dømes prøva Jobbkompasset  for å finna yrker innan fagområder du er interessert i. Kanskje finn du eit yrke du aldri har høyrd om før? I karakterkalkulatoren kan du rekna ut kor mange poeng du har.

Søknad om høgare utdanning skal sendast via samordna opptak. Ta kontakt med rådgjevar dersom du ønskjer hjelp og tips.

kontakt oss:

Ass. rektor/Avd. leiar stud. spes.
Profilbilde av Samson Håland
Samson Håland
95977531
Karriererettleiar/undervisningsstilling
Profilbilde av Gro Skeie