Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2-3 år på skule før du søkjer læreplass. Lengda på utdanninga varierer noko avhengig av kva lærefag du vel. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Me tilbyr:

Elektrofag og Teknologi- og industrifag

Valmoglegheiter innanfor utdanningstilbodet Elektrofag på vilbli.no

Ei lysande framtid!

Er du interessert i framtidsretta teknologi og likar praktiske oppgåver?

Vårt daglege liv er avhengig av at elektriske system fungerer. Me treng system som leverer elektrisk energi for maskiner og kommunikasjon som vert brukt både heime og på jobb. Me treng kvalifiserte fagfolk som installerer og vedlikeheld elektroniske system.

YFF - Yrkesfagleg fordjuping

I faget yrkesfagleg fordjuping er elevane i praksis i bedrift. 

 • Vg1: 4 veker i praksis
 • Vg2: 7 veker i praksis (Haust: 4 veker / vår: 3 veker)
Søk opptak Korleis søkja opptak

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal VG1 Timetal VG2
Engelsk 140 56
Kroppsøving 56 56
Matematikk 84 0
Naturfag 56 0
Norsk 0 56
Samfunnsfag 0 84
Programfag 477 477
Prosjekt til fordjuping 168 253
Sum timetal per skuleår 981 982

Første året

Dette utdanningsprogrammet fører til ei rekkje ulike yrke for installasjon og vedlikehald av elektriske og elektroniske system. Elektrofag passar for deg som vil arbeida, nøyaktig, sikkert og systematisk og som er serviceorientert i møte med kundar.

Det blir ofte eit krav om at ein har godt fargesyn. 

Både logisk tenkjemåte og kreativitet er viktig for å kunna løysa konkrete oppgåver og utvikla nye produkt.

Skulen har eit godt samarbeid med elektrobedriftene i kommunen, så her er det mogeleg å skaffa seg god arbeidsrøynsle i løpet av utdanninga. 

Arbeid i sikringskåp

Data og elektronikksystem

I dette programfaget lærer me blant anna å kopla opp fylgjande system:

 • Ringeanlegg for bustadhus
 • Porttelefonanlegg
 • System for adgangskontroll for blokkleilegheit.
 • Adgangskontroll med lyd og bilete
 • Brannalarmanlegg
 • Innbruddsalarmanlegg
 • Antenneanlegg for radio og tv

Me legg vekt på lesing og forståing av dokumentasjon som fylgjer anlegga og programmering av anlegga via PC.

Eigenproduksjon av dokumentasjon er og viktig, det same er kunnskap om lover, forskrifter og HMS.

Elektrofag

Automatisering

I dette programfaget lærer me å kopla opp diverse styringar med 3-fase asynkronmotorar som til dømes forriglingar, dreieretningsvendarar og tidsforseinkingar.

Me utfører anlegga som: Reine kontaktorstyrte anlegg Programmerbare logiske styringar (PLS)

Me legg vekt på lesing og forståing av dokumentasjon som fylgjer anlegga og programmering av anlegga via PC.

Eigenproduksjon av dokumentasjon er og viktig, det same er kunnskap om lover, forskrifter og HMS.

Me lærer også å produsera dokumentasjon ved hjelp av pc-baserte konstruksjonsprogram som for eksempel PC-Schematic.

Andre året

Opplæringa i elenergi skal medverka til å dekkja samfunnet sitt behov for kompetanse innanfor elkraftproduksjon og distribusjon, sjøfart, oljeproduksjon og industriverksemd, jernbane, helsevesen, næringsverksemd og bustadar.

Difor må elenergifaget møta samfunnet si krav innan fagområdet med kvalifiserte fagfolk som kan installere, kontrollere og vedlikehalde systemene og det tilhøyrande utstyret.

vegen vidare

På yrkesfag er det normalløp med 2 år i skule og 2 år i lære.  Du kan derfor søkje læreplass i godkjente lærebedrifter etter at du er ferdig i 2. klasse.   For elevar  på yrkesfag er det også mogleg å velje påbygging til studiekompetanse i 3. klasse.  

Lurer du på korleis du søkjer læreplass eller kva som er godkjente lærebedrifter? Informasjon om dette finn du ved å følge lenkja Bli lærling under. Læreplass søkjer du på vigo.no.

Bli lærling Søk læreplass

 

Vil du bli ingeniør?

Etter å ha fullført Vg1 elektrofag kan du gå:

 Alternativ 1

 • Vg2 Elenergi
 • Vg3 påbygg, generell studiekompetanse
 • 1-årig forkurs
 • -3-årig ingeniørutdanning

Alternativ 2

ta gjerne kontakt

Avd. leiar yrkesfag
Profilbilde av Atle Kjosås
Atle Kjosås
97732512
Karriererettleiar/undervisningsstilling
Profilbilde av Gro Skeie