Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skuleskyss

Elevar som har meir enn 6 km reiseavstand mellom heim og skule har rett på fri skuleskyss. Elevar som har lengre veg enn 3 km til nærmaste busstopp eller treng drosjeskyss må søkja om særskild skuleskyss i god tid før skuleåret byrjar.

Søknad om skuleskyss

Skulebussen går:

  • Kjepso: kl. 07.15
  • Norheimsund:  kl. 07:55
  • Mundheim: kl. 06.55
  • Tørvikbygd kl. 07.40 (Obs! Det går to bussar frå Tørvikbygd. Ein buss går til Norheimsund og ein buss går til Øystese)
  • Arna: 07:00
Skolyskyss panorama.jpg

Skyss handsamar søknadar om skuleskyss for elevar i vidaregåande skule.

Skulen sørgjer for at alle elevar som bur lenger vekke enn 6 km frå skulen blir registert hos Skyss. Elevar som har rett på skuleskyss kan henta midlertidige busskort i ekspedisjonen på skulen. 

Elevar som bur nærmare enn 6 kilometer frå skulen har høve til å kjøpa 30-dagars ungdomsbillett dersom dei ønskjer å reisa kollektivt. 

 


Har du lenger veg enn 3 km til nærmaste busstopp eller treng du skyss med drosje? Alle elevar som skal søkja på særskild skuleskyss eller sidevegsskyss må søkja elektronisk.  Hugs å søkja i god tid før skulestart. 

Spesialkonsulent
Profilbilde av  Åse Karin Steine Strønen
Åse Karin Steine Strønen
57305500

Spesialkonsulent
Profilbilde av  Gunn-Reidun Fjelde
Gunn-Reidun Fjelde
57305500