Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skulehelsetenesta

Ønskjer du å snakka med ein vaksen? Har du spørsmål om fysisk og psykisk helse? Små eller store problem? Helsesyster, lege og psykolog har teieplikt.

me er her for deg

Plakat skulehelsetenesta

 

Lege

Erling Lyngset er skulelege hos oss. Legen kjem til skulen dersom nokon har bestilt time. Time kan tingast i ekspedisjonen.

Psykolog

Stian Wessel Jordan er skulepsykolog i regionen vår. Han er hos oss på torsdagar, annankvar torsdag på kvar avdeling. Time kan tingast på e-post eller ved å ringja eller senda sms til 408 06 296.

Skulepsykolog

  

Helsesyster

Time kan tingast ved å komma innom i trefftida, ved å ringja eller senda SMS til helsesyster. Time kan også tingast i ekspedisjonen.

Avdeling Norheimsund: Linda Karin Haga er helsesyster ved avdeling Norheimsund. Ho er til stades: Torsdagar frå 9:00-14:30.

Helsesyster Norheimsund

  

Avdeling Øystese: Mariann Lie Vikør er helsesyster ved avdeling Øystese. Ho er til stades: Torsdagar frå 8:30-14:00.

Skuleprogrammet VIP

VIP

VIP står for Veiledning og informasjon om psykisk helse i skulen. Målet for programmet er å gjera elevane betre rusta til å ta vare på si eiga psykiske helse og å gjera dei merksame på kvar det er råd å søkja om hjelp. Skuleprogram retta mot Vg1-elevar. På Vip-dagen får elevane på Vg1 jobba i grupper. 

Skuleprogrammet VIP

Skulepsykolog

Skulepsykologen har teieplikt og kan henvise til BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) eller andre instansar om eleven seier seg einig og ved behov. Skulepsykologen samarbeider med alle tilsette som jobbar med elevar (inkl. elevinspektør, helsesøster, kontaktlærar). Skulepsykologen jobbar for betring av det psykososiale miljøet samt førebygging av psykiske plager. Han tek seg av saker som verkar inn på trivsel, helse, læring og motivasjon på både individ- og gruppenivå. Samtaletid med skulepsykolog vert ikkje rekna som fråvær når samtalen er dokumentert.

Områder ein skulepsykolog kan hjelpe med:

For eleven

  • Stressmestring. Kva skjer i kroppen, korleis blir konsentrasjonen og motivasjonen påvirka og korleis ein kan få meir kontroll over kroppen når ein er stressa.
  • Søvn. Søvnen sin innvirkning på konsentrasjon, innlæring og minne. Søvnhygiene og generelle søvnråd.
  • Psykiske vanskar. Generelt og spesifikt om psykisk helse. Korleis tek ein vare på si eiga psykiske helse. Kvar går grensa mellom normalt og sjukt. Informasjon om dei vanlegaste psykiske plagene blant ungdom, med fokus på mestring.

Gyldig fråvær

Det blir ikkje ført fråvær når du har time hos helsesyster, psykolog eller lege. Hugs å få med deg dokumentasjon på at du har vore hos skulehelsetenesta.

 

Timar kan tingast på kontora

Konsulent
Profilbilde av Aase Karin Strønen

Aase Karin Strønen

Send e-post

 

Konsulent
Profilbilde av Gunn-Reidun Fjelde

Gunn-Reidun Fjelde

Send e-post