Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Kvam vidaregåande skule

Velkommen til oss! Tilboda våre er innanfor programområda: Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, Teknikk- og industriell produksjon og Studiespesialisering  Skulen har ein Vg2-STUSP-klasse i USA.  I skuleåret 2020/2021 blei det ikkje sendt elevar til USA på grunn av koronapandemien.  Elevar frå heile fylket har høve til å søkja på USA-tilbodet.

OM skulen

Kvam vidaregåande skule ligg i Kvam herad i Hardanger og er ein av Vestland fylkeskommune sine vidaregåande skular. 

Glimt frå studietilboda våre

 

1. januar 2017 blei Øystese gymnas og Norheimsund vidaregåande skule ein organisasjon med namnet Kvam vidaregåande skule. Skulen har omlag 220 elevar fordelt på fire utdanningsprogram. Elektrofag og Teknikk- og industriell produksjon har yrkesretta undervising Steinsdalen i Norheimsund, der verkstadane våre ligg. Resten av undervisninga ved skulen skjer i lokala våre i Øystese.

Leiinga og administrasjon har kontor i 2. etasje i lokala i Øystese. Opningstida på skulen er 08.00-15:30

Kvam vidaregåande skule, avdeling Norheimsund
Norheimsund Øystese Telefon 57305500
Skulebygg
Kart

 

Rektor
Profilbilde av  Ingebjørg Bakke
Ingebjørg Bakke
98680516
Ass. rektor/Avd. leiar stud. spes.
Profilbilde av  Samson Håland
Samson Håland
95977531
Avd. leiar yrkesfag
Profilbilde av  Atle Kjosås
Atle Kjosås
97732512

Ønskjer du skuleplass hos oss?

Fyll ut søknadsskjemaet vårt dersom du ønskjer å søkja på ledige skuleplassar ved Kvam vidaregåande skule. Me tar kontakt med deg dersom me har skuleplass å tilby. 

Ved ordinært inntak er søknadsfristen 1. mars og søknaden skal registrerast på Vigo.no.

Søk på skuleplass utanom hovudinntaket

Ut i verda

I skuleåret 2020-2021 vert det ikkje studieturar til utlandet og elevutveksling med Nürnberg på grunn av Korona. 

Utvekslingsprogram, skuleturar, Vg2 studiespesialiserande i USA. Verda stoppar ikkje med dørstokken vår. Gjennom åra hos oss, kan elevane få tilbod om utlandsreiser alt etter kva utdanningstilbod dei vel. Til dømes pleier Samfunnsfagleg engelsk å reisa på studietur til London i Vg3 for å praktisera engelsk på ordentleg.

Biletet er frå ein besøkstur til elevane på Vg2 i USA. Skulen arrangerer kvart år ein tur der føresette, vennar og kjente kan vitja klassen og vera turistar i USA. Ein lærar frå skulen er med som guide.

Elevutveksling med Nürnberg

i 2015 reiste fem elevar og ein lærar til Nürnberg. Elevane var i Tyskland i to veker. Dette var starten på eit utvekslingssamarbeid. Elevane bur hos vertsfamiliar. Seinare kjem elevane dei budde hos på eit tilsvarande opphald i Norge, der dei bur heime hos den eleven som vitja dei i Tyskland.

Nordiska broar till yrkeslivet

Skulen deltek i eit prosjekt som heiter Nordiska broar till yrkeslivet. Meininga med dette er å gje ungdom høve til å prøva ein periode med utplassering i ei bedrift i Sverige eller Finland. Me samarbeider med ein skule i Porvoo, ein i Stockholm og ein i Trollhættan. Fram til no har me hatt to grupper som har reist til Finland. Om kort tid tek me imot dei fyrste finske elevane som kjem hit til Kvam.

Sveising

Verkstadar og elevbedrifter

Avdelinga i Norheimsund har store, gode verkstadar. Elevane får testa ulike maskiner og arbeidsmetodar.

Vg2-klassane har høve til å etablera elevbedrifter. Ved å laga produkt på bestilling, har elevbedriftene tent pengar til skuleturar. Elevar ved Teknikk- og industriell produksjon har i fleire år reist på studietur til USA. Der har dei blant anna vitja Kennedy Space Center.

Trening volleyball

Volleyballskulen

Me satsar på idrett. Elevane får høve til å velja anten breddeidrett eller toppidrett som valfrie programfag. Volleyballtilbodet vårt er ein del av toppidrettstilbodet. Skulelaga i volleyball deltar årleg i meisterskap for vidaregåande i Hordaland. Sjølv om me er ein liten skule så har volleyball-laga har hevda seg på nasjonalt nivå i skulemeisterskapa.

Breidde- og toppidrett
Vg1 ved avdeling Øystese har fagdag i kroppsøving på Sjusete.

Din veg til framtida!

  • Alle kan læra
  • På skulen skal kvar enkelt kjenna seg heime både fagleg og sosialt
  • Me vil fremja respekt, likeverd, trivsel og toleranse
  • Alle skal oppleva eit rikt, positivt og inkluderande lærings- og arbeidsmiljø
  • Me skal vera opne mot verda

Miljørapport

Miljøfyrtårn er eit verktøy der ein får eit sertifikat som viser kva innsats ein gjer for miljøet. Rapportane som ein kan laga i verktøyet syner om tiltaka me har sett i verk har nokon effekt.

Kvam vidaregåande skule jobbar for å vera eit miljøfyrtårn. Dette er noko mange einingar i Hordaland fylkeskommune jobbar med. 

Miljø.jpg