Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevinspektør

Elevinspektøren har eit overordna ansvar for arbeidet med helse, miljø og tryggleik blant elevane.

Elevinspektøren...

  • Representerer elevane i leiargruppa
  • Kan hjelpa elevar som har problem i skulekvardagen
  • Legg til rette for undervisning som er tilpassa elevane sine behov
  • Er konktaktleddet mellom leiinga og elevrådet
  • Er hybelkontakt
  • Samarbeider med helsesøster, PPT og skulelege
  • Jobbar med førebyggjande tiltak
  • Koordinator for til dømes fotografering, Den kulturelle skulesekken og skuleval

Ta kontakt

Har du ei sak til elevrådet? Har du noko lite eller stort du har lyst å ta opp? Har du opplevd noko ubehageleg på skulen? Elevinspektøren oppfordrar elevar og foreldre til å ta kontakt. Me ønskjer å finna gode løysingar på utfordringar.

Elevinspektør/Undervisningsstilling
Profilbilde av Åse Botnen

Åse Botnen

Send e-post