Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevsider

På denne sida finn du informasjon om: Rådgjevar - Elevinspektør - Elevråd - IKT - Kantine -Bibliotek - Skulehelsetenesta - Lovar og reglement - Mobbeombodet

saman gjer me kvarandre gode!

Rådgjevar

Ønskjer du råd om val av studieretning og vidare karriere? Ønskjer du informasjon om studielån eller stipend? Ta kontakt med rådgjevar.

Rådgjevar

Elevrådet

Kvar avdeling vel eit nytt elevråd for kvart skuleår. 

Tastatur_web.jpg

IKT

Står du fast? På nettsidene "Digital grunnkompetanse" finn hjelpesider til Its Learning, skulearena, informasjon om anti-virus og tips til vedlikehald av datamaskinene.

På skoleportalen finn du blant anna lenke til utskrift og programvarer du kan lasta ned.

IKT-side Digital grunnkompetanse Skoleportalen

Kantinene

Her kan du nyta mat du har med deg eller kjøpa noko i utsala våre.

Skulefrukost

I frukostpausen serverer me gratis frukost: Graut eller gryn. 

Sal av mat:

 • Norheimsund: 9.10-12.25 (Onsdagar: kun ope i frukostpausen)
 • Øystese: 8.00-12.25 

Menyane varierer, men me har ofte:

 • Påsmurt
 • Salat og frukt
 • Kalde og varme drikker
 • Yoghurt og mjølkeprodukt
 • Ein heimelaga varmrett 
 • Bollar, lappar og liknande
Elevar på skulebiblioteket

Biblioteket

Les - lån - studer - slapp av - spør! Skulebiblioteket er ope heile skuledagen.

Bibliotekaren er til stades:

 • Onsdag: Øystese
 • Torsdag: Norheimsund
 • Annankvar fredag: Øystese
Skulebibliotek

Skulehelsetenesta

Ønskjer du å snakka med ein vaksen? Har du spørsmål om fysisk og psykisk helse? Små eller store problem? Lege og helsesyster har teieplikt og er her for deg.

Helsesyster er på skule:

 • Norheimsund: fredagar frå 10.30-15.00
 • Øystese: torsdagar frå 8:30-14:00 
Skulehelsetenesta

OT/PPT

OT/PPT er eit team av rådgjevarar, spesialpedagogar og psykologar. Oppfølgingstenesta (OT) arbeider for ungdom i alderen 16-21 år som står utanfor vidaregåande opplæring.

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) samarbeider med skulane og lærebedrifter for å førebyggje fråfall og medverke til at elevar og lærlingar får ei best mogleg gjennomføring av vidaregåande opplæring.

OT/PPT

 

Klage på karakter

Elevar i vidaregåande skule har høve til å klaga på alle karakterar som vert ført på vitnemålet. Det er lurt å snakka med faglærar før ein klagar.

 evane sine rettigheiter og skulen sine plikter er fastsett i opplæringslova.

Mobbeombodet

 

Hordaland fylkeskommune har eit eige mobbeombod som skal passa på at du har eit godt psykososialt miljø på skulen eller i lærebedrifta. 

Kva gjer mobbeombodet?

 • Snakkar med dei som treng råd eller støtte
 • Rettleiar om korleis du skal gå fram om du opplever krenkingar eller mobbing på skulen din
 • Arrangerer kurs for elevrådsstyre og elevråd
 • Kursar og rettleiar leiing og tilsette i skulen
 • Samarbeider med andre organisasjonar, som til dømes Elevorganisasjonen, Ungdommens Fylkesutval, skulehelsetenesta og så bortetter