Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevsider

På denne sida finn du informasjon om: Rådgjevar - Elevinspektør - Elevråd - IKT - Kantine -Bibliotek - Skulehelsetenesta - Lovar og reglement - Mobbeombodet

saman gjer me kvarandre gode!

Rådgjevar

 • Ønskjer du råd om val av studieretning og vidare karriere?
 • Ønskjer du informasjon om studielån eller stipend?
 • Har du behov for tilrettelegging i skulekvardagen?

Ta kontakt med ein av rådgjevarane våre. 

Rådgjevar er bindeledd til OT/PPT, lånekassen og andre hjelpeinstansar for ungdom.

Rådgjevar

Elevråd

Elevrådet jobbar for godt læringsmiljø, elevvelferd og er talerøyr for elevane.

 • Elevrådet består av tillitselev og vara frå kvar klasse.
 • Fem av tillitselevane og vararepresentantane blir valde til å sitja i elevrådsstyret. 
 • Leiar, nestleiar og kasserar er representantar i skulemiljøutvalet
 • Elevrådet vel to representantar til Kvam ungdomsråd
Tastatur_web.jpg

IKT

Står du fast? På nettsidene "Digital grunnkompetanse" finn hjelpesider til Its Learning, skulearena, informasjon om anti-virus og tips til vedlikehald av datamaskinene.

På skoleportalen finn du blant anna lenke til utskrift og programvarer du kan lasta ned.

IKT-side Digital grunnkompetanse Skoleportalen
Antioksidantar3.jpg

Kantinene

Her kan du nyta mat du har med deg eller kjøpa noko i utsala våre.

Skulefrukost

I frukostpausen serverer me gratis, enkel frukost. 

Sal av mat:

 • Øystese: 8.00-12.30
 • Menyane varierer, men me har ofte:
 • Påsmurt
 • Salat og frukt
 • Kalde og varme drikker
 • Yoghurt og mjølkeprodukt
 • Ein heimelaga varmrett 
 • Bollar, lappar og liknande
Elevar på skulebiblioteket

Biblioteket

Les - lån - studer - slapp av - spør! 

Biblioteket er ope kvar dag. Du kan registera låna dine sjølv, når bibliotekaren ikkje er tilstades. 

Skulebibliotek
Skulehelsetenesta, korleis har du det?

Skulehelsetenesta

Ønskjer du å snakka med ein vaksen? Har du spørsmål om fysisk og psykisk helse? Små eller store problem? Lege, psykolog og helsesjukepleiar har teieplikt og er her for deg.

  • Legen kjem på skulen: Måndagar
  • Helsesjukepleiar er tilstades måndagar og torsdagar.

 

Skulehelsetenesta

OT/PPT

OT/PPT er eit team av rådgjevarar, spesialpedagogar og psykologar. Oppfølgingstenesta (OT) arbeider for ungdom i alderen 16-21 år som står utanfor vidaregåande opplæring.

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) samarbeider med skulane og lærebedrifter for å førebyggje fråfall og medverke til at elevar og lærlingar får ei best mogleg gjennomføring av vidaregåande opplæring.

OT/PPT

 

Klage på karakter

Elevar i vidaregåande skule har høve til å klaga på alle karakterar som vert ført på vitnemålet. Det er lurt å snakka med faglærar før ein klagar.

 evane sine rettigheiter og skulen sine plikter er fastsett i opplæringslova.

Elev- og lærlingombodet i Vestland

Sigrid Isdal og Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Sigrid eller Venke om. Dei passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Dei har teieplikt! 

Profilbilde av Sigrid Isdal
Sigrid Isdal
40403145

Meir informasjon finn du på Vestland fylkeskommune si nettside. Du finn dei også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Vestland).