Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Elevundersøkinga

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Resultata blir brukte av skular, skuleeigarar og den statlege
utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle skule- og læringsmiljøet til elevane.

Informasjon til elevar og føresette

 

Undervisningsevalueringa

Vidaregåande skular i Vestland fylkeskommune skal gjennomføre ei undervisningsevaluering som skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Elevane skal evaluere undervisninga til lærarane.

Informasjon til elevar og føresette føresette

Nysgjerrig på studietilboda våre?

Sjå filmen vår og ta gjerne kontakt med skulen dersom du ønskjer å hospitera hos oss!

Glimt frå studietilboda våre

Aktuelt

Rosa dag

Rosa dag

Rosa dag i dag. Til støtte for kreftsaka!

Praksisdag på Helse- og oppvekstdag

Praksisdag på Helse- og oppvekstdag

Elevane ved Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag (Bua) fekk i oppdrag å planleggja ein dag med undervisning for elevane i Vg1 Helse- og oppvekstfag. Dagen skulle vera med på å førebu Vg1-elevane til yrkespraksisen deira. Bua-elevane laga til ulike stasjoner med blant annet førstehjelp, sengereiing, ulike leikar for barn og unge, mating og handvask. Me fekk ein utroleg spanande og lærerik dag på helse og oppvekstfag. Godt jobba!

Artikkelarkiv