Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Velkomne til skuleåret 2021/22

Første skuledag er torsdag 19/8. Vg1-elevar med føresette blir invitert til startsamtale onsdag 18/8.

Søknad om skuleskyss: Skyss Elev 

Frå hausten av må du sjølv senda inn søknaden om gratis skuleskyss. Sjå Skyss Elev for kriterier. Har du alt eit skulekort, må du ta godt vare på det. Det blir ikkje delt ut nye kort. Du får årsoblat og Vg1-elevar får midlertidig busskort på skulen. 

Skyss Elev

Elev-PC

Skal du begynna på vidaregåande skule til hausten? Då treng du ei berbar datamaskin. Datamaskina er eit nødvendig verktøy for deg så lenge du er elev ved ein vidaregåande skule i Vestland fylkeskommune. Du har sjølv ansvar for å stille med berbar datamaskin til skulestart. Du kan kjøpa deg ei subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunen si innkjøpsordning. 

Informasjon om Elev-PC

Aktuelt

Ny rektor

Ny rektor

Arild Matland er tilsett som ny rektor ved Kvam vidaregåande skule. Velkommen til oss!

Hurtigtesting for covid-19

Hurtigtesting for covid-19

Kvam vgs. deltek i Vestland fylkeskommune sitt pilotprosjekt om hurtigtesting for covid-19 blant elevar og tilsette. Elevar og tilsette testar seg på måndagar og torsdagar. Det er frivillig å delta. Elevane gjennomfører testen sjølv i klasserommet. Tetane blir lagt i konvolutt og samla inn. Helsesjukepleiar eller sjukepleiar les av resultata. Dersom nokon får positiv test, blir dei isolert og nærkontaktar blir sendt i karantene. Ved positiv hurtigtest må vedkommande ta ny test på kommunen sin teststasjon.

Artikkelarkiv