Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Treng du å snakka med nokon?

Ønskjer du å snakka med helsesjukepleiar?
Drop in på helsestasjon for ungdom er stengt, men ungdom kan ta kontakt på telefon og avtale ein time. De må vera friske for å få komma. Tlf. 954 02 669.

Vestland fylkeskommune har oppretta eit lågterskeltilbod der elevar og føresette kan få snakka med fagpersonar med psykologisk kompetanse. 

Støttetelefonen

Koronapandemi 

Skulen er stengt. Elevane deltek i digital undervisning.

Informasjon frå Vestland

 

Utvida søknadsfrist hos lånekassen

På grunn av koronapandemien er det bestemt at elevar og studentar får moglegheit til å søkje om lån og stipend fram til 15. april. 

Lån og stipend frå lånekassen

Aktuelt

Stenger alle vidaregåande skular

Stenger alle vidaregåande skular

OPPDATERT 25.  MARS: Alle vidaregåande skular i Vestland er stengde. Dette gjeld no fram til 13. april.  Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden. Målet er å halde opp den faglege progresjonen til elevane.

Artikkelarkiv