Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Open dag for 10. klasse - utsett til 7.12

Velkomne til open dag tysdag 7.12. Me gler oss til å få besøk! 

Foreldremøte for Vg2

Velkomne til foreldremøte tysdag 7. desember kl. 18.

Pålogging til Visma

Elevar og føresette til elevar under 18 år finn ein del informasjon i Visma. Her ligg timeplanar, oversikt over klassar og grupper og namn på faglærarar og oversikter over fråvær og halrvårs-, standpunkt- og eksamenskarakterar. 

Pushvarsel i appen

Visma har aktivert pushvarsel og internmeldingar i appen. Dersom du ikkje aktivt loggar ut frå appen, vil du vera innlogga i 3 månader. 

Visma InSchool

Aktuelt

Undervisningsevalueringa

Undervisningsevalueringa

Det er politisk vedteke at vidaregåande skular i Vestland skal gjennomføra ei undervisningsevaluering. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil bli brukt i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar.

Informasjon til foreldre og føresette om Elevundersøkinga

Informasjon til foreldre og føresette om Elevundersøkinga

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir lagra og brukte av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle skule- og læringsmiljøet til elevane. Data frå undersøkinga kan også bli brukte til forsking, og forskarar kan få utlevert rådata frå undersøkinga. Delar av resultata frå Elevundersøkinga blir publiserte på

Artikkelarkiv