Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Inntaksprosessen på TAF

1. Send søknad på eige søknadsskjema innan fristen.

Søknadsskjema TAF

Hugs å laste opp kopi av karakterane frå 1. termin. NB! Det er ikkje desse karakterane som me ser på ved inntak.

Pass på at du skriv på ditt mobiltelefonnummer og di epostadresse.

2. Pass på at skulen sender inn dine standpunktkarakterar i slutten av mai/starten av juni.

3. Søkjarane vert rangert etter karakter av Knarvik vidaregåande skule. Me legg stor vekt på matematikk og naturfag.

4. Søkjarane vert fordelt til intervju av styret i TAF-rådet. Dei prøver så langt råd er å finne bedrifter som ikkje ligg for langt borte frå der du bur. Innkalling til intervju får du via SMS.

5. Dei som kjem til intervju, får garantert to intervjuer (unntak: TAF-HO der nokon av søkjarane berre får tilbod om intervju i heimkommunen).

6. Etter intervjua sender du di prioritering av bedrifter til Knarvik vidaregåande skule (Dette gjelder TAF-TP og TAF-EL. TAF-rådsstyret drøfter søkjarens og bedriftas prioriteringar og kjem med si innstilling som vert sendt til Hordaland Fylkeskommune. Det er Hordaland Fylkeskommune som tek inn elevar til vidaregåande utdanning og du vil få melding herfrå om kva utdanning du kjem inn på. Dette skjer samtidig med alle andre søkjarar til vidaregåande utdanning i Hordaland).

På TAF-BA og TAF-HO vert søkjarane handsama rett etter at intervjua er avslutta. Også her vert bedriftas innstilling sendt til Hordaland fylkeskommune.

7. Intervjua vert gjennomført fyrst på TAF-EL, TAF-TP og TAF-HO. Intervjua på TAF-BA vert gjennomført til slutt. Søkjarane på TAF-EL og TAF-TP kan få tilbod om intervju her også om dei  ikkje er innstilt til plass på førstevalet sitt.