Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Kvifor velje studiespesialisering?

Kva kan du bli?

Innanfor studiespesialisering kan du velja mellom to programområde:

 • Realfag
 • Språk, samfunnsfag og økonomi 

Du treng ikkje velja alle timane frå eitt programområde; i ein del av timane kan du velja fag frå andre område. Du skal også ha ein god del timar fellesfag, altså fag som alle elevane i dette utdanningsprogrammet har.

Vel du full fordjuping i realfag vil du få spesiell studiekompetanse, slik at du kan søkje opptak ved til dømes ingeniørstudium, legestudiet og veterinærstudiet.

Vel du fordjuping innan dei andre programfaga, får du generell studiekompetanse og kan søkje opptak til dei aller fleste studium ved høgskule og universitet.

Dersom det fristar med utanlandsopphald, har vi utveksling til Cardiff i Wales på 2. året. Skulen samarbeidar og med andre skular i Europa om kortare utlandsbesøk.

Vilbli.no Søk opptak

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2 Timetall VG3
Norsk 4 4 6
Engelsk 5 0 0
Matematikk 5 3 0
Naturfag 5 0 0
2. framandspråk 4 4 0
Samfunnsfag 3 0 0
Geografi 2 0 0
Religion og etikk 0 0 3
Historie 0 2 4
Kroppsøving 2 2 2
Programfag 0 15 15
Sum timetall per uke 30 30 30

Første året

Omslagsbilder_Mal_Momente.jpg
Omslagsbilder_Mal_Pasos.jpg

Vg1 Studiespesialisering

 

På Vg1 har ein berre fellesfag, desse faga er obligatorisk for alle. I tillegg må du velja framandspråk . Det språkfaget du vel på Vg1 held du fram med på Vg2. Elevar som ikkje har framandspråk på ungdomsskulen startar med dette på Vg1 og held fram språket til og med Vg3.

Skuleåret 2020/2021 tilbyr me følgjande framandspråk:

 • Fransk I
 • Fransk II
 • Spansk II
 • Tysk I
 • Tysk I+II
 • Tysk II

Vi tilbyr og desse programfaga allereie på vg1:

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (ungdomsbedrift) 
 • Informasjonsteknolgi 1

I byrjinga av skuleåret må du også velje om du vil ta praktisk matematikk (1P) eller teoretisk matematikk (1T)

Andre året

_DSC2996.jpg
_MWF7989.jpg

Vg2 Studiespesialisering

På Vg2 vel du minst 3 programfag pluss matematikk(R1 eller 2P).
To av programfaga må høyre til anten under Realfag eller Språk, samfunnsfag, økonomi. 

Realfag

På Vg2 kan du velja mellom:

 • Matematikk R1
 • Biologi 1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Teknologi og forskningslære 2

Språk, samfunnsfag og økonomi

På Vg2 kan du velja mellom:

 • Internasjonal engelsk
 • Økonomistyring
 • Entreprenørskap & bedriftsutvikling 2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Rettslære 1
 • Psykologi 1

 

Blokkskjema - viser fagsamansetting for 2021/22

 

Tredje året

Mattebok_web.jpg
StudspesLesing2.jpg

Vg3 studiespesialisering

På Vg3 held du fram med dei to programfaga du fordjupa deg i på Vg2. I tillegg vel du fritt eit tredje programfag.

Realfag

På Vg3 kan du velja mellom:

 • Matematikk R2
 • Biologi 2
 • Fysikk 2
 • Kjemi 2
 • Teknologi og forskningslære 2

Språk, samfunnsfag og økonomi

På Vg3 kan du velja mellom:

 • Samfunnsfagleg engelsk
 • Sosialkunnskap
 • Økonomi og leiing
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
 • Politikk og menneskerettar
 • Rettslære 2
 • Psykologi 2
 • Breddeidrett

vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søkje opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du òg informasjon om kva slags opptakskrav som gjeld for dei ulike studia.  Har du ikkje bestemt deg, kan du få gode tips på utdanning.no.

Samordna opptak Utdanning.no

 

 

ta kontakt

Avdelingsleiar Realfag
Profilbilde av Grethe Hagenes
Grethe Hagenes
56355445
Avdelingsleiar i humanistiske fag
Profilbilde av Hanne-Mari Engen
Hanne-Mari Engen
56355443
Avdelingsleiar i humanistiske fag
Profilbilde av Lisbeth Sjursen
Lisbeth Sjursen
97985791
Avdelingsleiar i kroppsøving
Profilbilde av Evy Kleivane
Evy Kleivane
56355447
Rådgjevar for Vg 1 Studiespesialiserande og Vg3 Påbygg, HelseTAF og ByggTAF (vg 1,2,3,4)
Profilbilde av Eili Kristin Torpe Bødal
Eili Kristin Torpe Bødal
56355450
Rådgjevar for Vg 2 og Vg 3 studiespesialisering, ElektroTAF og TipTAF (Vg 1,2,3,4)
Profilbilde av Stig Solberg
Stig Solberg
40806304