Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Yrkesfaglig grunnutdanning (HT)

Dette er for elevar som av ulike grunnar har vanskar med å gjennomføre eit ordinært vidaregåande opplæringstilbod. Tanken er at man går to år i skule og to år i opplæring som lærekandidat. Nokon brukar tre år før dei får lærekandidatkontrakt eller kjem i arbeid. Målsettinga for elevane er yrkesfagleg grunnkompetanse som gjer moglegheit til sjølvstendig arbeid. Med grunnkompetanse meiner vi at eleven, etter avtale, får opplæring i einskilde delar av fag etter læreplanen for utdanningsprogrammet eleven går på. Etter skulegong er målet å bli lærekandidat i bedrift eller å få arbeid i ordinær bedrift.