Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Yrkesfaglig grunnutdanning (HT)

Opplæring i eiga gruppe HT (yrkesfaglig grunnutdanning 8-10 elevar) Vi har fem grupper, to på Helse og oppvekst, to på Teknikk og industriell produksjon og ei på Bygg og anleggsteknikk.

Dette er for elevar som av ulike grunnar har vanskar med å gjennomføre eit ordinært vidaregåande opplæringstilbod.
Dette er i hovedsak en praktisk opplæring innan dei ulike programområda. Tanken er at man går to år i skule og to år i opplæring som lærekandidat. Det blir utarbeida Individuell opplæringsplan (IOP) for kvar elev.

Målsettinga for elevane er yrkesfagleg grunnkompetanse som gjer moglegheit til sjølvstendig arbeid. Eleven får opplæring i einskilde delar av fag etter læreplanen for utdanningsprogrammet han går på. Etter skulegong er målet å bli lærekandidat i bedrift eller få arbeid i ei ordinær bedrift.
Opplæringa  skal  gjere elevane bevisste på kva yrkesfaglege interesser og anlegg dei har og kva fagområde dei ønskjer og har føresetnader for å satse på.
Dei skal oppnå ein fagleg og sosial kompetanse som gjer dei kvalifiserte og interessante som arbeidstakarar i arbeidslivet.
Elevane  har kroppsøving. I tillegg kan elevane velje å følgje opplæring i norsk, engelsk og matematikk på Vg1/Vg2-nivå med karakter. Elevane kan også velje opplæring i grunnleggjande Norsk, Engelsk, Matematikk og Naturfag.

Bygg og anlegg Helse og oppvekst Teknikk og industriell produksjon

 

 

Ta kontakt:

Avdelingsleiar tilrettelagt opplæring
Profilbilde av Roar Teige

Roar Teige

Send e-post 56355448
Avdelingsleiar TO
Profilbilde av Ingeborg Sunde Møvik

Ingeborg Sunde Møvik

Send e-post 97513124