Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse og Oppvekst HTH

Dette er opplæring for elevar som treng god struktur og tilrettelegging i opplæringssituasjonen.

Undervisninga skjer i grupper på 4-6 elevar med tett oppfølging fra lærar og miljøarbeidar.

Målet for opplæringa er å trene elevane til å meistre eit framtidig  arbeid på eit dagsenter eller arbeid på ei vekstbedrift.

Opplæringa vektlegg trening i å meistre gjeremål i dagleglivet. Opplæringa kan og førebu elevane til arbeidslivet gjennom praktisk arbeid og teoretisk opplæring. Nokre elevar får delar av tilbodet tilrettelagt som eineundervisning når eleven har best utbytte av det. Opplæringa vektlegg  at dei skal meistre å fungere i ei gruppe.

Det praktiske arbeidet er vaktmesterarbeid ute og inne, handle matvarer, matlaging, praktisk matematikk, vaskeriarbeid, kunst og håndverksarbeid for salg, fysisk aktivitet og vedproduksjon.

Kvardagsliv1.jpeg

 

Kvardagsliv2..jpeg

 

Kvardagsliv3..jpeg
Kvardagsliv4..jpeg

 

Ta kontakt: 

Avdelingsleiar tilrettelagt opplæring
Profilbilde av Roar Teige

Roar Teige

Send e-post 56355448

 

Rådgiver og arbeidskoordinator for elever på Tilrettelagt Opplæring
Profilbilde av Ingeborg Sunde Møvik

Ingeborg Sunde Møvik

Send e-post 97513124