Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Design og handverk HTH

Dette er opplæring for elevar som har større hjelpebehov.

Opplæring i eiga gruppe HTH,(kvardagslivstrening 4-6 elevar) En klasse

 

 Målet for opplæringa er å trene elevane til å meistre eit framtidig arbeid på ei vekstbedrift eller på eit dagsenter. Opplæringa skal førebu elevane til arbeidslivet gjennom praktisk arbeid og teoretisk opplæring. Ein vil  i denne gruppa også vektleggje  trening i å meistre gjeremål i dagleglivet  som enkel matlaging og butikktrening.  Nokre elevar får delar av tilbodet tilrettelagt som eineundervisning når eleven har best utbytte av det. Vi legg elles vekt på at dei skal meistre å fungere i ei gruppe. . Design og håndverk har opplæringa knytta til tekstilarbeid som veving, toving, strikking og hekling.

KUP_3.jpg