Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bygg og anleggsteknikk

Undervisninga er organisert på to måter:

1. Opplæring i eiga gruppe HT (yrkesfaglig grunnutdanning 8-10 elevar) 2 klasser

Opplæringa skal vere viktig på vegen mot eit sjølvstendig vaksenliv på ein arbeidsplass der ungdommane opplever meistring og trivsel. Skuleåret skal vere med å gjere elevane bevisste på kva yrkesfaglege interesser og anlegg dei har og kva fagområde dei ønskjer og har føresetnader for å satse på. Dei skal oppnå ein fagleg og sosial kompetanse som gjer dei kvalifiserte og interessante som arbeidstakarar i arbeidslivet. For tida arbeider elevene på HT Bygg og anleggsteknikk med restaurering og nybygg på ei gard i nærleiken av skulen.

 

Alle elevar i desse klassene har kroppsøving. I tillegg kan elevane velje å følgje opplæring i norsk, engelsk og matematikk på Vg1/Vg2-nivå med karakter. +Elevane kan også velje opplæring i grunnleggjande norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag. 

tilrettelagt_bygg HT.jpg