Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Innføringskurs for minoritetsspråklege

Skal du ta vidaregåande utdanning, men må bli betre i norsk først? Då kan innføringskurs for minoritetsspråklege vere eit alternativ for deg. I kurset lærer du norsk og andre fag som gjer det lettare å starte på vidaregåande skule året etter. Kurset gir ingen formell kompetanse utover dette.

Dette kurset er meint for minoritetsspråklege søkjarar som ikkje har gode nok norskkunnskapar til å følgje undervisninga i ordinært utdanningsprogram.

I kurset får elevane opplæring - spesielt i norsk - som kan kvalifisere for å søkje eit ordinært utdanningsprogram på Vg1 året etter.

Meir informasjon

Føresetnaden for inntak er at søkjer har fylt 16 år, eller fyller 16 år i løpet av året, og har grunnopplæring frå heimlandet som svarar til norsk grunnskule.

Elevar som går på dette kurset brukar ikkje av den ordinære opplæringsretten.

Søke på Vigo

TA KONTAKT

Avdelingsleiar
Profilbilde av Evy Kleivane

Evy Kleivane

Send e-post
Rådgjevar
Profilbilde av Anne Christensen

Anne Christensen

Send e-post