Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Kvifor velje Helse- og oppvekstfag?

 

Kva kan du bli?

Vel du Helse- og oppvekstfag må du bry deg om andre menneske. Du bør vera flink til å kommunisera og samarbeida slik at du kan arbeide med menneske i ulike aldrar og livssituasjonar.

Enten du er ungdom eller vaksen som ynskjer utdanning, byr helse- og oppvekstfag på mange spennande mogelegheiter. Faget gjev deg ei utdanning med mange mogelegheiter for interessante, gjevande og etterspurde yrker innanfor dei fleste sider av helsevesenet.

På Knarvik vidaregåande skule kan du ta Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 helsearbeidarfag. 

Skulen nyttar praksisplassar innafor sjukeheimar, bufellesskap, arbeidssenter og barnehagar i Nordhordland og Bergen Kommune.

Du blir helsefagarbeidar etter 2 år som lærling i ulike helseinstitusjonar. Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse.

Du kan velje mellom mange yrke og arbeidsplassar innan helse- og oppvekstfag, både i privat og offentleg sektor. Du kan bli alt frå ambulansesjåfør til hudpleiar, eller tannhelsesekretær m. fleire.

vilbli.no Søk opptak

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal VG1 Timetal VG2 Timetal VG3
Norsk 0 4 10
Engelsk 5 0 0
Matematikk 3 0 5
Naturfag 2 0 0
Kroppsøving 2 2 0
Samfunnsfag 0 3 0
Programfag 17 17 0
Prosjekt til fordjupning 6 9 0
Sum timetall per uke 35 35 15

Første året

Helse1.jpg

 Vg1 Helse og oppvekstfag

I tillegg til fellesfaga norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving har Vg1 Helse- og oppvekstfag  disse programfagene:

  • Helsefremjande arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøving
  • Prosjekt til fordjuping.

I faget prosjekt til fordjuping får du allereie på Vg1 prøve deg i yrkespraksis før du skal velja utdanning på Vg2.

Andre året

Helse5.jpg
buA1.jpg

Vg2 Helsearbeidarfaget

Her får du både praktisk og teoretisk opplæring. Du får kunnskap om grunnleggjande sjukepleie, sjukdomslære, kommunikasjon og kva som vert forventa av deg som profesjonell helsefagarbeidar.

Praksis utgjer ein stor del av faget Prosjekt til fordjuping.  Du kan vere i praksis på sjukehus, sjukeheim, bufellesskap eller open omsorg. I tillegg til faga nemnd over vil du ha fellesfaga norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

 

 

 

 

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Likar du å arbeide med barn og ungdom?  Ta fagbrev som barne– og  ungdomsarbeidar!

På Barne- og ungdomsarbeidar lærer du å arbeide med barn og ungdom i  f.eks. SFO, barnehage, skule og ungdomsklubber.

Her lærer du mellom anna om helsefremjande arbeid og korleis du kan kommunisera med barn og ungdom på ein god måte.

Inntakskrav:

  • Bestått Vg1 Helse- og sosialfag                  
  • Bestått Vg1 Design og handverk

 

vegen vidare

Etter 2 år i skule kan du søke læreplass i godkjende lærebedrifter.

Vil du vite korleis du søker læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruke lenkjene under.

Om du ikkje vil søke læreplass etter Vg2 kan påbygg til generell studiekompetanse vera eit alternativ. Men ver merksam på at du også kan søka dette etter å ha tatt fagbrev og har du ungdomsrett er påbygg etter fagbrev ein rettighet ut året du fyller 24. 

 

Bli lærling

 

Søk læreplass

 

ta kontakt

Avdelingsleiar Bygg- og anleggsteknikk, Design og handverk, Helse- og oppvekst
Profilbilde av  Patrick Rene D'incan
Patrick Rene D'incan
56355444
Rådgjevar for Vg1 og Vg 2 Helse- og oppvekst, Vg1 og Vg2 Bygg og anlegg, Vg1 Håndverk, design og produktutvikling (HIP)
Profilbilde av  Cecilie Elise Adelheid Rødland Jelstad
Cecilie Elise Adelheid Rødland Jelstad
96949155