Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elektro og datateknologi

Elektro og datateknologi er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2-3 år på skule før du søkjer læreplass. Lengda på utdanninga varierer noko avhengig av kva lærefag du vel. Du kan ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje Elektro og datateknologi?

 

 

 

 

 

Kva kan du bli?

Vel du elektrofag, opnar det seg ei verd av gode karrieremuligheter innanfor yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer.

Du bør ha evne til å arbeide nøyaktig, systematisk og trygt. Du vil lære å tenkje logisk og kreativt, både for å kunne løyse konkrete oppgåver og for å utvikla nye produkter.

Når du vel elektrofag har du ei heil rekkje moglegheiter. Du kan t.d. bli elektrikar, energimontør, automatikar, tavlemontør, heismontør, flymekanikar og kulde- og varmepumpemontør.

vilbli.no Søk opptak

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2
Norsk 0 4
Engelsk 5 0
Matematikk 3 0
Naturfag 2 0
Kroppsøving 2 2
Samfunnsfag 0 3
Programfag 17 17
Prosjekt til fordjupning 6 9
Sum timetall per uke 35 35

Første året

Elektro_4.jpg

Vg1 Elektro og datateknologi

Vg1 Elektro og datateknologi  gir deg kompetanse til å søkja vidare på ei rekkje Vg2 kurs.

Du lærer å byggja stereoforsterkarar, montera lys og varme, antenneanlegg, porttelefonar, brannalarmanlegg og ringeanlegg. Du lærer å kopla automatiserte motoranlegg og bruka simuleringsprogram på pc.

Andre året

Elektro_7.jpg

Vg2 Elenergi

I Vg2 Elektro lærer du om bustadinnstallasjonar, du installerer brann- og tjuverialarmanlegg, monterer radio og tv-antenner og stiller inn parabolanlegg.

Du lærer å styra motorar, bruka PLS/PC til å styre automatiserte anlegg og å regulera prosessar i eit anlegg. Du lærer vidare teori om korleis ein produserer elektrisk energi i ein kraftstasjon og korleis ein fører den fram til brukaren.

Vegen vidare

 Etter 2-3 år i skule kan du søke læreplass i godkjende lærebedrifter.

Vil du vite korleis du søker læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruke lenkjene under.

Om du ikkje vil søke læreplass etter Vg2 kan påbygg til generell studiekompetanse vera eit alternativ. Men ver merksam på at du også kan søka dette etter å ha tatt fagbrev og har du ungdomsrett er påbygg etter fagbrev ein rettighet ut året du fyller 24. 

Bli lærling

 

Søk læreplass

ta kontakt

Avdelingsleiar Elektro og datateknologi og Teknologi- og industrifag
Profilbilde av  Rune Nesse
Rune Nesse
56355446
Rådgjevar for Vg 1 Elektro og datateknologi, Vg 2 Elenergi og ekom, Vg1 Teknologi- og industrifag og Vg 2 Industriteknologi og Kjemiprosess- og laboratoriefag
Profilbilde av  Jarle Iversen
Jarle Iversen
56355400