Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Ungdataundersøkinga

I veke 7 og 8 skal Knarvik vidaregåande skule gjennomføra Ungdataundersøkinga

FØREMÅLET MED UNDERSØKINGA
-Gje ungdommar som går på vidaregåande skule i Hordaland ei moglegheit til å fortelje lokale politikarar og styresmakter om korleis det er å vekse opp i lokalmiljøet
-Skaffe ny kunnskap om ungdommen sine oppvekstvilkår til bruk i kommunen og fylket sitt arbeid med denne aldersgruppa
-Gjere det mogleg å samanlikne fylket med andre fylke og nasjonale tal, og bidra til forsking

Informasjon til føresette og ungdommar om ungdataundersøkinga i Hordaland 2019 Informasjon til skulen om ungdataundersøkinga i Hordaland 2019