Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Internasjonal vgs i Wales

Elevutvekslinga skuleåret 2020/21 vart avlyst grunna koronasituasjonen, men Vestland fylkeskommune reknar med å halda fram med utveksling skuleåret 2021/22. Opptaket går altså som normalt framover med søknadsfrist 1. mars 2021 for elevar som ønskjer å reisa på utveksling 2021/22.

Ordninga går ut på at elevar frå Vestland går på skule i Wales i eit heilt skuleår. Der får dei plass på ein av dei fem samarbeidsskulane som Vestland fylke har i og omkring Cardiff. Skuleåret tel som Vg2 i utdanningsprogram for studiespesialisering. Etter året i utlandet kjem elevane tilbake til  norsk vidaregåande skule, og går inn i Vg3. På Facebook ligg ei gruppe som heiter "Info om utvekslingsår i Wales for VG1" - Tidlegare elevar skriv om sine røynsler, og du kan ved å melda deg inn i den gruppa, stilla spørsmål mm. 

Cardiff 3-18.jpg

Elevar som nyttar seg av denne ordninga, kan såleis gjennomføra den vidaregåande utdanninga si på dei vanlege tre åra - samstundes som dei skaffar seg verdfull internasjonal studieerfaring.

Stina og Tonje på stranda.JPG

Dette studietilbodet er ein eineståande sjanse for Vestlands-elevar, men det er krevjande, og stiller store krav både til elevane sine evner til omstilling og til sjølvstendig, målmedvite arbeid.

Reise:

Omkring 1. september reiser elevar og kursleiar saman til Cardiff. Reisa går med fly via London eller Amsterdam. Kursleiar ordnar det praktiske med denne reisa. Til reiser elles i skuleåret må elevane ordna med billettar sjølv.

Korleis søkjer du:

Elevar som søkjer plass på dette studietilbodet, skal søkja på vanleg måte gjennom fellesinntaket innan 1. mars på vigo. Dei må setja Vg2 i Wales opp som førstevalet sitt. Dersom dei søkjer, men ikkje blir tatt opp, vil andrevalet deira gjelda.

I tillegg skal du sende ein søknad: 

Søknadskjema Wales

 

1.   Eit eige søknadsskjema 

2.   Om lag 1 side på engelsk, der du presenterer deg sjølv, kva for bakgrunn du har, interessene dine, og kvifor du søkjer dette utdanningstilbodet (last opp i søknadsskjema).

3.   Kopi av karakterane dine frå første termin dette skuleåret(last opp i søknadsskjema). Pass på at fråvær, orden og åtferd er inkludert.

 

 Vitnemål:

Etter skuleåret i Storbritannia vil kvar elev få ei stadfesting av skulegangen i utlandet frå Knarvik vidaregåande skule. Etter fullført Vg3 vil elevane få vitnemål for fullført vidaregåande opplæring i samsvar med dei reglane som gjeld for godkjenning av eit skuleår i utlandet.

Informasjon om skulane:

Ein av samarbeidsskulane våre, Whitmore High School, ligg i byen Barry, om lag 15 km frå Cardiff. Dei andre skulane er spreidde rundt om i Cardiff.

Informasjon om skulane finst m.a. på desse nettadressene:

Whitmore High School: https://www.whitmorehigh.org/  

Cardiff and Vale College: http://www.cavc.ac.uk/en/

 Whitchurch High School: http://www.whitchurchhs.com/

Fitzalan High School: http://www.fitzalan.cardiff.sch.uk/

St. Teilo’s: http://www.stteilos.com/

Meir informasjon? Sjå informasjonsbrosjyre.